Web 2.0 når ut til de trykte mediene

JPG Magazine Det er JPG Magazine, et tidsskrift for fotografering og fotointeresserte, som har tatt i bruk såkalt Web 2.0-teknologi til å produsere tidsskriftets innhold. Ja, du forstod det riktig, det dreier seg ikke om en nettugave av et sådant, men om et fysisk tidsskrift!

Web 2.0 er en betegnelse som i den senere tid er blitt veldig populær å bruke på nettsteder som bruker Ajax-teknologi (en annerledes måte å bruke JavaScript på) til å la brukerne av nettstedene bidra med innholdet, ofte på en sosial måte. Eksempler på slikt kan være Reddit eller Digg, to nettsteder som lar brukerne sende inn lenker til gode artikler de finner på Internett for deretter å stemmer dem opp eller ned på en liste, eller som på YouTube og Google Video som lar brukerne legge ut sine egne videoklipp på en tilsvarende måte, for ikke å snakke om Wikipedia, leksikonet som blir skrevet av hver enkelt besøkende som måtte finne det for godt å legge til eller redigere i innholdet. Felles for alle de nevnte nettstedene er at innholdet blir produsert av brukerne.

Det virker derfor litt sprøtt at man skal kunne benytte slik teknologi andre steder enn på Internett, men det er forsåvidt akkurat det JPG Magazine har gjort!

Det JPG Magazine gjør, er at de lar brukerne av nettstedet laste opp sine fotografier til tidsskriftet, deretter kan alle være med å stemme over hva som skal komme med i den trykte utgaven, de utvalgte får så 100 dollar og et gratis abonnement.

På denne måten sparer de drastisk inn på utgiftene ved at de ikke trenger noen tradisjonell redaksjon til å utforme tidsskriftet, for den jobben gjøres jo gratis av de besøkende på nettstedet. Tilsvarende nettbaserte tidsskrifter har lenge vært å finne, men JPG Magazine er sannsynligvis de første til å gjøre dette med et trykt tidsskrift. Undertegnede har i hvert fall ikke hørt om tilsvarende forsøk på å gjøre det samme.

Hvis vi fantaserer litt over dette konseptet, da kan det kanskje være gøy å forestille seg hvordan et tenkt VG 2.0 ville blitt, en brukerredigert versjon av VGs papirutgave. Det er ingen tvil om at et slikt konsept ville spart VG-eierne for millioner i utgifter på driften hvert år, for å ikke snakke om hvilken suksess noe slikt antageligvis ville blitt!

JPG Magazine er kanskje alene om å gjøre noe slikt med en trykt publikasjon, men jeg tror andre snart kommer til å følge etter, og det skulle ikke forundre meg om vi får flere tabloide aviser og tidsskrifter som blir produsert på denne måten innen bare noen få år. Det er en spennende tid vi lever i, og jeg venter utålmodig på morgendagen!

Du kan lese mer om konseptet på JPG Magazine: How it Works og About JPG Magazine.

Kilde: CNet News: A Web 2.0 magazine of the future.

2 thoughts on “Web 2.0 når ut til de trykte mediene”

  1. Skeptisk ;O Det funker nok fint for et fotomagasin som JPG da bilder tar seg bedre ut trykt, mens for en av vanlig avis neppe. Tror uansett at papiraviser går en dyster tid i møte.

  2. Når jeg har fått tenkt meg endel om så kan nok en slik modell fungere for to av mine mange prosjekter, ja i hvert fall det ene, men om det skjer, tja, det vet jeg ikke 😛

Comments are closed.