Vil fargelegge Wikipedias troverdighet

UCSC WikiLab Nettleksikonet Wikipedia som er et åpent leksikon som kan redigeres av hvem som helst, har ofte fått kritikk for å inneholde lite troverdig- og uriktig informasjon – ved å flagge tekst som upålitelig med fargelegging, håper en amerikansk professor å øke leksikonets troverdighet.

Wikipedia har ofte måtte tåle negativ oppmerksomhet og kritikk fra pressen, og bare den siste måneden har det vært flere eksempler på det.

I august ble det ved hjelp av et nytt verktøy oppdaget at det var gjort endringer fra datamaskiner hos CIA og Vatikanet, mens det her i Norge i sommer ble avslørt at Konsepthuset hadde fjernet en lenke til et nettsted de anså å være i konkurranse med dem selv. Men listen over tilsvarende hendelser som har fått medienes oppmerksomhet er lang, og mørketallene er nok store.

Slik fungerer det

Demonstrasjon av Wikipedia trust coloring

Det er den amerikanske professoren, Luca de Alfaro som står bak idéen til programmet kalt «Wikipedia trust coloring», som han utvikler sammen med kolleger ved Santa Cruz, et universitet i California.

Prosessen som skal avgjøre hvorvidt en endring skal flagges som upålitelig er fullstendig automatisert – basert på en tekstanalyse kalkulerer programmet troverdigheten til samtlige redaktører i Wikipedia, dette gjøres blant annet ved å se på hvor lenge deres endringer har blitt stående uten å bli fjernet. Redaktører med mange endringer som raskt har blitt fjernet mister troverdighet, mens redaktører som har mange endringer som har blitt stående lenge eller blitt bygd videre på, anses som mer troverdige.

Basert på dette flagges tekst som anses som upålitelig med orange bakgrunnsfarge, sannsynligheten for at teksten er upålitelig vises så med lys- til mørkeorange farge, desto mørkere fargen er, desto større sannsynlighet er det for at den er upålitelig. Tekst på hvit bakgrunn anses som pålitelig.

Vil bruke det i Wikipedia

Luca de Alfaro ønsker nå at programmet hans skal bli en del av det faste inventaret i Wikipedia, og skal ifølge MSNBC allerede ha vært i kontakt med personer i Wikimedia om dette. Men gjør oppmerksom på at han ikke mener Wikipedia er spesielt upålitelig.

– Jeg ønsker ikke å gi inntrykk av at Wikipedia er spesielt upålitelig, sier han, og forklarer at formålet er å sørge for at ingen kan modifisere informasjon uten å etterlate seg synlige spor.

Ifølge en talsperson for Wikimedia, stiftelsen som fører tilsyn med Wikipedia, skal det enda ikke være tatt noen offisiell beslutning om dette.

Les mer om prosjektet på UCSC Wiki Lab, eller gå direkte til en tilfeldig demonstrasjonsside fra Wikipedia.

Kilde: MSNBC: New tool mines Wikipedia trustworthiness.