Vil at PC-er skal selges uten operativsystem

EU-domstolens avslag på Microsofts anke ser ut til å ha gitt motparten økt selvtillit – i en henvendelse til EU-kommisjonen ønsker Globalisation Institute at datamaskiner i EU-land skal selges uten operativsystem. IT-ekspert Hannemyr synes forslaget virker upraktisk.

Dette kommer frem i en rapport kalt Unbundling Microsoft Windows (pdf) publisert på Globalisation Institute sitt nettsted mandag.

Henvendelsen kommer bare få dager etter EU-domstolens avslag på Microsofts anke, hvor det konkluderes med at Microsoft har misbrukt sin dominerende stilling i markedet for operativsystemer til å ødelegge for konkurransen i programvaremarkedet.

Vil ha slutt på Microsoft-dominans

DVD-platerWindows kun på separate DVD-er?

Globalisation Institute ønsker nå å ta skrittet helt ut, og vil at samtlige PCer i EU skal selges uten operativsystem forhåndsinstallert – det skal i stedet selges separat på en DVD til kunder som ønsker dette.

– Det er ikke noen meningsfull konkurranse mellom operativsystemer til datamaskiner. Microsofts dominante posisjon er ikke i almennhetens interesse. Den begrenser markedet og har bremset den tekniske utviklingen til det skadelige for forbrukerne, står det i rapporten.

Insituttet viser til konkurransen på maskinvaresiden, som mellom Intel og AMD på prosessorer, og Seagate, Hitachi og Western Digital på markedet for harddisker – men at det på markedet for operativsystemer ikke er noen slik konkurranse i det hele tatt.

– Operativsystemer er ikke et naturlig monopol, allikevel er det ingen meningsfull konkurranse mellom operativsystemer for datamaskiner, argumenterer rapporten. «Resultatet blir at konsumenter som ellers ville valgt et billigere operativsystem, ender opp med å kjøpe av markedslederen.»

Det argumenteres også med at konkurrenter til Microsoft Windows i dag ikke er i stand til å tjene penger på sine billigere produkter fordi forbrukerne allerede er blitt tvunget til å kjøpe Windows.

Insistituttet skal ha vurdert flere alternative fremgangsmåter til Windows-frie PCer, men kom frem til at den enkleste løsningen også var den beste, nemlig å insistere på at operativsystemene skal selges separat fra datamaskinene.

– Dette tror vi vil ha en betydelig effekt på markedsandelene til Windows, og skape et konkurrerende marked, skriver de, og spår at prisopptatte forbrukere, inkludert mange studenter, vil velge et billigere operativsystem hvis de bare får muligheten til å velge.

Instituttet tror ikke dette vil gjøre det vanskeligere for PC-kjøpere.

– De vil enkelt bli spurt om å sette inn en operativsystem-DVD når de første gang skrur på en ny datamaskin, som deretter automatisk vil konfigurere seg selv.
Rapporten konkludere med at et pålegg om å selge stasjonære og bærbare datamaskiner uten operativsystem, vil kunne skape konkurranse i markedet, øke forbrukernes valg, og redusere prisene – og oppsummerer til slutt at insituttets anbefaling til EU-kommisjonen er at den burde kreve at alle stasjonære og bærbare datamaskiner solgt innenfor EU, må bli solgt uten operativsystem.

– I to tiår har Microsoft nytt godt av sin monopolsituasjon i markedet for operativsystemer. Vi har signalisert et ønske om å se mer konkurranse i denne sektoren.

– Virker upraktisk

Gisle HannemyrIT-ekspert Gisle Hannemyr.

Universitetslektor i informatikk ved UiO, Gisle Hannemyr, synes forslaget virker upraktisk.

– Det forbrukersegmentet vi her snakker om ønsker noe som «virker ut av boksen». Det mest sannsynlige resultatet blir en ekstra påplussing på kjøpesummen, en rubrikk kalt «klargjøring» eller lignende – der selger installerer Microsoft Windows på maskinen, Windows Media Player, Internet Explorer og så videre, før den leveres kunden, sier Hannemyr til IT-nytt.

– Dersom det taes på alvor, så kommer dette til å skape et svartbørsmarked for ferdig konfigurerte Windows-PCer, svarer Hannemyr på spørsmål om hvilke konsekvenser forslaget kan få for Microsoft.

Han mener grunnlaget for Microsofts nesten-monopol er at det i praksis ikke finnes noe alternativ til Microsoft Windows i markedssegmentet rapporten (pdf) kaller for «commodity computers» (forbruker-PCer).

– Rapporten avskriver selv Mac OsX som «premium», og de ulike FOSS-distribusjonene (SkoleLinux, Ubuntu, Red Hat og så videre) er fortsatt nisjeprodukter som appellerer til entusiaster og ikke til forbrukere som ønsker seg noe de kan bruke til nettbanken, til å redigere bildene fra digitalkameraet, samt til musikk, video og spill – uten at de trenger å forholde seg til mer teknologi enn å vite hvor de finner «start»-knappen, sier Hannemyr.

– Trenger konkurranse, ikke reguleringer

– Det jeg savner er en EuroPC. Med det mener jeg en forbruker-PC ferdig satt opp med Linux som operativkjerne og et brukergrensesnitt klargjort for bredbåndstilknytning med ferdig konfigurert brannvegg, nettleser, mediaspiller for alle populære medieformat (som WMA, AAC, WMV, Flash og Quicktime) og programvare for tekst- og bildebehandling, og helst også for videoredigering, sier Hannemyr. «Nesten alle komponentene som er nødvendig for å skape en slik EuroPC eksisterer i dag som FOSS (Free and Open-Source Software) eller som svært rimelige tredjepartsprodukter, men det er i praksis umulig å få kjøpt et slikt nøkkelferdig produkt over disk.»

– Det må da være mulig å få løs noen EU-milliarder til R&D (Research and Development) for å utvikle en slik EuroPC?, spør han undrende?

Han tror ikke løsningen er reguleringer om hva vi får lov til å kjøpe, men heller konkurranse.

– Det vi trenger i Europa er noen som kan konkurrere med Microsoft, ikke reguleringer som bare kommer til å gjøre teknologi-hverdagen vanskeligere for vanlige forbrukere, mener Hannemyr.

Da IT-nytt til slutt spør om forslaget, hvis det får gjennomslag i EU-kommisjonen også kommer til å gjelde for EØS-land, som Norge, henviser han først til å spørre en jurist. Men forklarer allikevel at han forstår det slik at vi ikke er juridisk forpliktet til å godta nye EU-direktiver vedtatt etter at vi tiltrådde EØS-avtalen, men at vi i praksis gjør det allikevel. «Når Stortinget har vedtatt at vi skal adoptere et EU-direktiv, så er vi forpliktet.»

Last ned rapporten (pdf), eller se Globalisation Institute: What’s next for EU competition policy?

(Grafikk: Crestock-Konstantinos Kokkinis. Foto: hannemyr.com.)