Verdens brukervennlighetsdag 2006

Verdens brukervennlighetsdag Når Verdens brukervennlighetsdag feires i dag 14. november, er det for andre året på rad, og med årets fellestema «Gjør livet lett», skal dagen markeres verden over med aktiviteter med fokus på tilgjengelighet og inklusjon.

På det offisielle nettstedet til Verdens brukervennlighetsdag, kan vi lese at dagen i år blir markert i 40 land med til sammen 200 forskjellige aktiviteter, til sammenligning ble den i fjor markert i 32 land med til sammen 115 registrerte aktiviteter.

I Norge er det Dataforeningen som har tatt seg av å organisere en markering av dagen, og det gjør de ved å invitere til seminar i Oslo. Seminaret er gratis for Dataforeningens egne medlemmer, mens det for andre koster fra 150 til 300 kroner pluss moms.

På tross av at Verdens brukervennlighetsdag også fokuserer på andre områder i samfunnet enn det som er relatert til IT, er sistnevnte med sin utbredelse i samfunnet blitt svært viktig, og IT-nytt ønsker derfor spesielt å trekke frem viktigheten av brukervennlighet og tilgjengelighet på Internett.

Ordnet opp på rekordtid

I lenger tid har jeg irritert meg over ett bestemt nettsted som ikke har fungert tilfredsstillende i Operas nettleser, for jeg har ofte hatt behov for å henvise til det fra nyhetssaker på IT-nytt, men har på grunn av problemene ikke fått meg til å gjøre det.

Det er nettstedet til Riksadvokaten som ikke fungerte som det burde, mer nøyaktig var problemet for besøkende Opera-brukere en JavaScript-advarsel (se bildet) og et ødelagt design som gjorde sidene mer eller mindre ubrukelige – fordi det er Verdens brukervennlighetsdag i dag, falt det meg naturlig å ta en telefon og spørre dem om hvorfor ikke Opera-brukere også var velkommen på nettstedet deres. Der fikk jeg prate med Riksadvokatens IT-rådgiver Hans Ole Gjerdrum som hadde følgende å si:

– Da siden ble lansert i februar i fjor kunne jeg ikke finne at Opera hadde noen innebygget parser for transformering av XML-dokumenter (til for eksempel HTML) vha. XSLT. Jeg måtte derfor gjøre unntak med denne nettleseren og la et perlscript prosessere dokumentene på serverside – koden som ble spyttet ut var noe annerledes enn koden som blir spyttet ut av Internet Explorer og Mozillas innebygde parser, og CSS-malene stemte således ikke overens. Jeg la i tillegg ut en advarsel om dette til brukere av siden som benyttet Opera og Konqueror (KDE) nettlesere.

Da IT-nytt bare ti minutter senere på nytt besøkte riksadvokaten.no, fungerte plutselig alt som det skulle – noe jeg selvfølgelig ble veldig glad for!

En oppfordring

Hvis du har ansvaret for et nettsted og ikke føler deg sikker på om det er tilgjengelig og brukervennlig for alle, vil det nok være en god idé å bruke resten av dagen til å lese Dive Into Accessibility, som er en gratis bok om hvordan du med enkle grep kan gjøre nettsidene dine mer tilgjengelige (norsk versjon finner du på Kast deg ut i tilgjengelighet). Tilsvarende lesestoff og nyttige ressurser finner du også på norge.no/kvalitet, som for femte året på rad har kvalitetsvurdert offentlige nettsteder (resultatene for 2006 blir publisert 1. desember).

Til slutt vil jeg gjerne oppfordre oss andre til å bruke dagen til å si fra når vi kommer over nettsider som ikke fungerer tilfredsstillende, for hvis alle gjør dét, og hvis henvendelsene blir tatt like seriøst som hos Riksadvokaten, da får vi straks et mer tilgjengelig, brukervennlig, og mye bedre Internett – et Internett som er åpent for alle!

3 thoughts on “Verdens brukervennlighetsdag 2006”

  1. Oppdatering: I etterkant er uttalelsen til Hans Ole Gjerdrum endret.

  2. International dag om brukervennlighet

    Det er i dag World Usability Day, som feires andres år på rad.
    Dere kan leser mer om dagen på IT-Nytt og selvfølgelig på dagens hjemmeside (linket over)

  3. Klientsidetransformasjon vha XSLT, ja. Kjempelurt! Når man allikevel har XSLT-transformasjonsmuligheter gjennom Perl på server og har bygget inn støtte for dette, hvorfor i all verden brukes da ikke dette uansett? Å servere proprietær XML til nettlesere, uavhengig av XSLT-støtte eller ikke, er ikke spesielt lurt. Grøss.

Comments are closed.