USA-dommer dømte i favør av blinde nettbrukere

Blind person En føderal dommer i California har avgjort at Target, en detaljhandler USA, kan bli saksøkt for at nettbutikken sin er utilgjengelig for blinde personer, og lar på denne måten søksmålet som er reist mot butikken få fortsette.

Søksmålet fra National Federation of the Blind, som er reist på vegne av alle blinde amerikanere som blir nektet tilgang til target.com, påstår at Targets nettsted er utilgjengelig for blinde personer, og at det derfor krenker Americans with Disabilities Act (ADA), California Unruh Civil Rights Act, og California Disabled Persons Act. Target ba retten om fritak ved å argumentere med at det ikke finnes noen lov som krever at Targets nettsted skal være tilgjengelig. Men retten avslo Targets ønske om fritak og konkluderte i stedet med at både føderale og statlige borgerrettigheter også skal gjelde nettsteder som target.com.

Target argumenterte videre med at det kun var deres fysiske butikker som var underlagt lovene for borgerrettigheter og ikke deres nettbutikk, men i stedet slo retten fast at alle tjenestene fra Target, inkludert Targets nettsted, også måtte være tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.

«– Rettens avgjørelse er en stor seier for blinde personer i hele landet, sa NFB-presidenten Dr. Marc Maurer. Vi er fornøyde med at retten forstår at blinde personer skal ha rett til den samme tilgangen til nettsteder som det andre personer har.» (Fra pressemeldingen til National Federation of the Blind).

IT-nytt håper og tror at vi vil se tilsvarende saker i Norge etter hvert. I mellomtiden anbefales boken Kast deg ut i tilgjengelighet for alle som ønsker å lære mer om hvordan personer med funksjonshemninger bruker Internett, og om hvordan man kan øke tilgjengeligheten for dem på sitt eget nettsted.

Kilder: Press Release: Legal Precedent Set for Web Accessibility og Kare11: Court rules Target must make website accessible to the blind.

2 thoughts on “USA-dommer dømte i favør av blinde nettbrukere”

  1. Hehe, snize bilde! Det er utrolig hva man kan saksøke for i USA, men det er også overraskende at det ikke ble inngått forlik i saken. Skulle tro Target hadde penger til det. De var nok sikker på de skulle vinne saken i stedet…

  2. Jeg burde kanskje barbert meg for anledningen, men dere overlever vel …

Comments are closed.