Ulovlig nedlasting av musikk øker

Flere laster ned gratis musikk ulovlig via Internett enn før, samtidig er færre bekymret for å bli tatt, viser en undersøkelse blant 1700 personer i Storbritannia.

Det er for fjerde året på rad Entertainment Media Research og Olswang har foretatt undersøkelsen. Resultatene har de publisert i en rapport på 89 sider (PDF) kalt Digital Music Survey 2007.

Rapportene fra 2005 og 2006 viste til stor glede for musikkbransjen en dramatisk økning på 40 prosent flere som lastet ned musikk lovlig, en økning som nå ser ut til å dabbe av – i løpet av de siste 12 månedene har antall personer som laster ned musikk lovlig kun økt med moderate 16 prosent, og utgjør nå 58 prosent av brukerne.

Enda mer oppsiktsvekkende er det at antallet som ikke lengre laster ned musikk lovlig, har økt fra 9 prosent til 11 prosent, og at 22 prosent av de såkalte lovlige nedlasterne innrømmer at de ikke har lastet ned én eneste sang lovlig på seks måneder, i tillegg svarte det samme antallet (22 prosent) at de kun hadde lastet ned én sang lovlig i løpet av hele sitt liv, noe som er en økning på 12 prosent fra 2006.
Rapporten lister opp flere mulige årsaker på hvorfor færre laster ned musikk lovlig:

  1. Forbrukerne er mindre bekymret enn før for å bli tatt og for at det skal få rettslige konsekvenser.
  2. Lovlig nedlasting av musikk koster for mye, og fordelen ved lovlig nedlasting oppleves som liten.
  3. Økt bevissthet, bekymring og motstand mot kopibeskyttelse med DRM-teknologi (Digital Rights Management).

Hele 43 prosent innrømmer at de laster ned musikk ulovlig, dette mot 36 prosent i 2006 og 40 prosent i 2005, det har aldri tidligere vært så mange som laster ned musikk ulovlig som nå, i følge rapporten.

Den slår også fast at trenden mot piratbruk ser ut til å være i stor fare for å øke ettersom hele 18 prosent sier de kommer til å laste ned mer musikk ulovlig i fremtiden, dette i motsetning til kun 8 prosent i 2006 og 6 prosent i 2005.

John Enser i Olswang sier det slik:

– Ettersom ulovlig nedlasting har nådd nye høyder og forbrukernes frykt for rettsforfølgelse er mindre, må musikkbransjen se etter andre måter å oppfordre til lovlig nedlasting av musikk. Variable prismodeller og DRM-fri musikk som lar brukerne lovlig overføre musikken til andre enheter, var populære alternativer blant deltakerne i undersøkelsen, og representerer nye måter til å friste folk bort fra å bryte loven.

Kilde: Olswang: The Digital Music Survey 2007. Foto: Crestock/Leah Thompson.