– UiO har et middelmådig nettsted

UiO Universitetet i Oslo (UiO) publiserte nylig en oppsummering av resultatene til en rapport som viser at nettstedet deres ikke er i nærheten av å være godt nok, og de konkluderer selv med at UiO har et middelmådig nettsted.

Universitetet i Oslo, som er det største og eldste universitetet i Norge, har et av landets mest omfattende nettsteder, både når det gjelder struktur og innhold, og det består til sammen av en halv million nettsider.

Det er UiOs egen webredaktør, John Baarli, og Netlife Researchs spesialist på brukervennlighet, Jostein Magnussen, som har analysert UiOs nettsted og som konkluderer med at det er middelmådig.

Skjermskudd av uio.no

Om åtte av fakultetene og to av museene står det i rapporten: «Et av hovedproblemene er at navigasjonen ikke er konsistent og gjennomgående. Ofte må brukerne tilbake til forsiden til enheten for å finne fram, og det benyttes ulike navigasjonsmåter på ulike sider. Når det gjelder troverdigheten er sidene for ofte preget av et uprofesjonelt uttrykk og feil dato og brutte lenker. Sidestrukturen varierer ofte internt på sidene, slik at brukeren må forholde seg til flere ulike sideoppsett.»

Universitetsbiblioteket og fagavdelingene blir heller ikke betegnet som gode nok. De sentrale UiO-sidene «Om UiO», «Forskning» og «English» får en sluttkarakter på 4, hvor 6 er beste poengsum, mens «For ansatte»-siden bare får 3.

På spørsmål om årsaken til at det står så dårlig til med universitetets nettsider, svarer Jostein Magnussen fra Netlife Research: – Jeg tror at UiO har vært litt for seine til å omstille seg i forhold til hvor viktig Internett er som informasjonskanal. Det er blitt brukt for lite ressurser på webarbeidet, både på lokalt og sentralt nivå. Webpublisering er tydeligvis noe som bare kommer i tillegg til alt annet man driver med.

Videre mener Magnussen at det trengs en hardere sentralstyring: – Som oftest fungerer en demokratisk styring av webarbeidet dårlig. For brukerne er det ikke interessant å besøke de ulike enhetene på UiO for å bli kjent med deres særpreg. Sidene bør være bygd opp på en noenlunde lik måte, fordi det gjør det lettere for brukeren å orientere seg.

UiOs webredaktør, John Baarli, mener det ligger flere utfordringer i å forbedre UiOs nettsider. Blant annet må det tilføres mer ressurser og kompetansen må forbedres, enten ved å hente inn profesjonelle webutviklere eller ved å gi ny opplæring til dem som jobber med sidene. Organiseringen av webarbeidet er også en utfordring: – Folk som jobber med weben i dag, sitter som regel i en annen stilling. Det publiseres for mange nettsider uten noen form for koordinering. Og det er liten forståelse for at svikt på én nettside rammer hele universitetets nettsted, sier Baarli.

John Baarli ønsker nå at det blir gjennomført en virksomhetsanalyse av hvordan de forskjellige enhetene jobber med nettsidene, og at det skal bli en bedre samordning av UiOs nettsider.

– Virksomhetsanalysen bør sette premissene for den videre ressursfordelingen, og den skal gjennomføres i år, avslutter Baarli.

Rapporten om UiOs nettsider skal behandles på et direktørmøte i begynnelsen av oktober i år.

Kilder: IAllenkelhet: Jostein om UiO.no i Uniforum og Uniforum: UiO har et middelmådig nettsted.