Tynne klienter kan gi store miljøbesparelser

Steria I en pressemelding fra IT-selskapet Steria, vises det til at det kan spares store mengder strøm og gi store miljøbesparelser, ved å bytte fra vanlige PC-er til såkalte tynne klienter.

Steria viser til en rapport (pdf) fra det tyske forsknings- og teknologiinstituttet Fraunhofer UMSICHT, som sier at tynne klienter (inkludert server) kun forbruker mellom 40-45 watt, dette i motsetning til gjennomsnittlige PC-er som ligger på omtrent det dobbelte med 85 watt.

– Alt som bruker strøm er indirekte skyld i CO2-utslipp, og i kontorlandskapet er datamaskinen en av de største synderne. En reduksjon i strømforbruket her kan gi store miljøgevinster, mener Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Anders Lindgren

Anders Lindgren i Steria.

Selskapet viser også til analyseselskapet IDC som anslår at det i dag finnes et sted mellom 1,5 og 2 millioner PC-er på norske arbeidsplasser, og at strømforbruket teoretisk vil kunne gå ned med opptil 400 GWh i året hvis alle disses ble erstattet av tynnklienter. Noe som skal tilsvare det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til 55.000 personer, like mange som det bor i Tromsø.

– Nå er det neppe realistisk at alle PC-er erstattes med tynnklienter – men regnestykkene sier noe om innsparingspotensialet, sier han.

Samtidig påpeker han at det finnes mange fordeler knyttet til bruk av tynne klienter, og at han derfor tror teknologien stadig vil bli vanligere på norske arbeidsplasser.

– På tynne klienter skjer selve databehandlingen på en sentral server, i motsetning til vanlige PC-er der databehandlingen skjer lokalt hos hver enkelt bruker. I tillegg har tynne klienter som regel ingen harddisk og mindre minne – dermed trenger de mindre energi, sier Lindgren.

Han viser til at bruken av tynne klienter de siste årene har hatt en oppgang, og tror det er en trend som kommer til å fortsette.

– Klimaløfter og CO2-regnskap er blitt populære begreper i næringslivet den siste tiden. Dette er nok en av grunnene til at vi har sett en oppsving for tynne klienter, som er en relativt lett måte å spare strøm og samtidig bidra til lavere utslipp av klimagasser, sier han.

I tillegg til miljømessige besparelser, mener han det også er andre fordeler med bruk av tynne klienter. På sikkerhetssiden argumenterer han med hvordan tyveri av en bærbar PC kan medføre at forretningshemmeligheter kommer på avveie, mens det med tynne klienter ikke er et tema fordi de ikke innholder lagret informasjon. På driftsiden viser han til stordriftsfordeler, hvor man ikke trenger å vedlikeholde og drifte mange små arbeidsstasjoner, men kun trenger å drifte én stor server.

– En tidligere analyse fra tyske Fraunhofer UMSICHT viser at en bedrift kan kutte direkte IT-kostnader med mellom 44 og 48 prosent ved å legge over til tynnklienter, avslutter han.

Kilde: Pressenytt. Foto: Johnny Syversen.

2 thoughts on “Tynne klienter kan gi store miljøbesparelser”

  1. Sammen med VMWare eller annen virtualiseringsteknologi og bladehyller kan man spare mye på serverrommet også.

Comments are closed.