Telio lanserer bredbåndstelefoni til bedrifter

Telio Telio meldte mandag at de lanserer bredbåndstelefoni til små og mellomstore bedrifter, og at bedriftsmarkedet vil bli en vesentlig del av deres satsningsområde i tiden fremover.

Telio var det første selskapet til å tilby bredbåndstelefoni til privatpersoner i Norge, og har lenge vært ledende i markedet. Med sine 132.000 kunder har selskapet i dag 25 prosent av privatmarkedet, et marked som ifølge dem selv fortsatt er i vekst.

Men etter at selskapet har brukt sommeren til å analysere og teste bedriftsmarkedet gjennom utvalgte forhandlere, har de kommet frem til at bedriftsmarkedet vil utgjøre et stort markedspotensiale fremover – og lanserer derfor bredbåndstelefoni for bedrifter. Ifølge pressemeldingen skal flere bedrifter allerede ha tatt i bruk tjenestene deres.

– Bedriftsmarkedet er modent

Eirik Lunde

– Vi har de mest fornøyde kundene,
påstår Telio-sjef Eirik Lunde.

– Erfaringer og tilbakemeldinger er meget positive, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio. «Bedriftsmarkedet er nå modent for bredbåndstelefoni og det er der det største vekstpotensialet ligger i tiden fremover.»

Han sier selskapet har estimert at det er over 190.000 bedrifter i det aktuelle segmentet i Norge, og viser til at undersøkelser fra Post- og teletilsynet viser at under en halv prosent av dem har tatt i bruk bredbåndstelefoni.

– Selv om det fortsatt er mange potensielle kunder i privatmarkedet, tror vi den raskeste videre veksten vil komme fra bedriftsmarkedet, sier Lunde.

Han reklamerer med at Telio hele tiden har satset på enkle produkter, høy kvalitet og god kundeservice, og sier at det har bidratt sterkt til den raske veksten selskapet har hatt.

– Kundeundersøkelser viser at vi har de mest fornøyde kundene og den beste kvaliteten på tjenestene, påstår han. «Dette er viktig for å lykkes i et krevende profesjonelt marked.»

Til slutt viser han til hvordan prisene for fasttelefoni har blitt redusert mye for forbrukerne de siste årene, men at bedriftene så langt ikke har hatt gleden av en tilsvarende reduksjon – nå tror han mange bedrifter vil bytte ut fasttelefonen.

– Mange bedriftsledere vil i løpet av kort tid bytte ut gamle løsninger med bredbåndstelefoni, spår han, og avslutter med at Telio kommer til lå sikre seg en ledende posisjon også i dette markedet.

Priser på Telio bedrift

  • Etableringspris 495,-
  • Type Telio Bedrift med 1 linje: 159,- per måned i fast avgift.
  • Ringer gratis til alle fasttelefoner i Norge, Norden, Vest Europa og Nord Amerika.
  • Oppstartsavgift 0,39 øre.

Kilde: Pressemelding fra Telio. Foto: Telio.