Telenor når 100 millioner abonnementer

Telenor Det er ti år siden Telenor annonserte at mobilvirksomheten hadde passert milepælen på én million abonnementer, og i går kunne de feire kunden som kjøpte Telenors abonnement nummer 100 millioner.

Den heldige kunden som kjøpte abonnement nummer 100 millioner var Laszlo Istavan (35). Morgenen den 7. september besøkte han Telenors ungarske mobilvirksomhet i Pannon, der skulle han kjøpe en ny mobiltelefon og et abonnement. Men som kunde nummer 100 millioner ble han overrasket med i tillegg å få en gratis tur til Norge, samt ett års gratis bruk av mobiltelefonen.

Telenorkunde nr. 100 millioner

Mandag kveld var han innom butikken for å motta gratulasjoner av Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (avbildet til høyre) og Pannons administrerende direktør Ove Fredheim.

«Det at våre mobilvirksomheter nå passerer 100 millioner abonnement er en milepæl i Telenors historie. I løpet av de siste kvartalene har vi opplevd kraftig vekst i kundemassen, og vi har tidligere sagt at vi forventet å passere 100 millioner i løpet av året. Mer viktig er det likevel at Telenor er godt posisjonert for fremtidig vekst. Vår satsning på vekstmarkeder har gitt oss en vekstprofil som overgår våre konkurrenters. Hvis man sammenligner Telenors aksjekurs de siste årene med Dow Jones European Telecom Index ser man at vår strategi blir verdsatt av finansmarkedene,» sa konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Størrelsen på 100 millioner abonnementer er et 100%-tall fra både konsoliderte og assosierte selskaper. Antall abonnementer i konsoliderte virksomheter var i begynnelsen av september på 56,5 millioner.

Kilde: Telenor Press releases: 100 million subscriptions.