Størst vekst for bredbåndstelefoni

Post- og teletilsynet Mer enn halvparten av alle norske husholdninger har nå bredbånd, samtidig øker antall kunder med bredbåndstelefoni på privatmarkedet kraftig. Det viser en rapport Post- og teletilsynet (PT) la frem tirsdag.

Tidligere utarbeidet Post- og teletilsynet (PT) kun årlige og halvårlige rapporter over utviklingen i telemarkedet i Norge, og når de på tirsdag publiserte en kvartalsrapport for vekstområdene bredbånd, bredbåndstelefoni og mobil, var det for første gang. «Det har vært stor etterspørsel fra markedet etter hyppigere rapportering», forklarer de.

182 aktører har bidratt til rapporten. Den viser at det ved utgangen av 3. kvartal 2006 var 153 leverandører av bredbånd, noe som kun gir en økning på noen få aktører de siste tre månedene, det er heller ikke noen særlig økning i antall leverandører av mobiltelefoni. For bredbåndstelefoni har det derimot vært en økning på 14 aktører i løpet av det siste kvartalet, og det er nå 80 tilbydere av bredbåndstelefoni i Norge. Men økningen skyldes ikke utelukkende nye aktører, men også at rapporten omfatter en større del av totalmarkedet enn tidligere.

Bredbånd

Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var det totalt 1,179 millioner bredbåndsabonnement, tilsvarende antall ved utgangen av 1. halvår 2006 var 1,127 millioner, noe som utgjør en økning på omtrent 52.000 abonnement. Totalt har antall abonnement økt med 188.000 i 2006, til sammenligning utgjorde økningen for hele 2005 omtrent 320.000.

Bredbåndstypen som benyttes av flest er xDSL, og det var ved utgangen av 3. kvartal 2006 totalt 927.000 abonnement basert på xDSL. Det utgjør en økning på omtrent 125.000 hittil i år, og tilsvarer 79 prosent av alle bredbåndsabonnementene.

Etter xDSL er Internett levert via kabel-TV mest utbredt. På tross av at Internett over kabel-TV har en vesentlig mindre geografisk utbredelse enn xDSL, har det likevel hatt en betydelig vekst. Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var det mer enn 169.000 bredbåndsabonnement basert på kabel-TV, det er en økning på mer enn 32.000 hittil i år. Til sammenligning var det i fjor en økning på nesten 45.000. Totalt utgjør bredbåndsabonnement levert via kabel-TV nå 14 prosent.

Bredbåndsaksess levert over optisk fiber har også hatt en betydelig økning, og ved utgangen av 3. kvartal 2006 hadde bortimot 60.000 kunder bredbånd over optisk fiber.

Rapporten viser at det er privatmarkedet som står for den største volumøkningen av bredbåndsabonnement, og har hittil i år økt med omtrent 170.000, noe som utgjør mer enn 90 prosent av den totale økningen. Det er nå 1,058 millioner bredbåndsabonnement på privatmarkedet, noe som betyr at 52 prosent av husstandene nå har bredbånd.

Markedsandeler på bredbånd

Telenor er med 50,1 prosent markedsandeler størst på bredbåndsmarkedet. Hovedtyngden av selskapets bredbåndskunder er på xDSL, men har gjennom Canal Digital også et betydelig antall kunder med bredbånd basert på kabel-TV.

Med unntak av Get som kun leverer bredbånd via kabel-TV, samt Lyse Tele og BKK Marked som har en stor andel kunder på optisk fiber, baserer resten av selskapene seg i hovedsak på xDSL som aksessteknologi.

NextGentel er nest størst og har 14,3 prosent av markedet. Deretter kommer Get (tidligere UPC) på en tredjeplass med 6.9 prosent, Tele2 med 6,0 prosent, Ventelo med 5,7 prosent, mens de resterende selskapene samlet har 17 prosent markedsandeler.

Bredbåndstelefoni

Fra bredbåndstelefoni ble lansert kommersielt 1. halvår 2004, har antall abonnement nådd 333.000, noe som er en økning på hele 165.000 hittil i år. Til sammenligning økte antall abonnement på bredbåndstelefoni med 122.000 i fjor.

– Trenden er at mange husholdninger faser ut det ordinære abonnementet for fasttelefoni til fordel for mobiltelefoni og bredbåndstelefoni, sier Willy Jensen, direktør i Post- og Teletilsynet.

Ved utgangen av 3. kvartal 2006 hadde 30 prosent av alle husstander med bredbåndstilknytning tatt i bruk bredbåndstelefoni. Det tilsvarer omtrent 324.000 husstander, og utgjør fra utgangen av 1. halvår 2006 en økning på 47.000, mens det for hele året utgjør en økning på 158.000.

For bedriftsmarkedet er antallet betydelig lavere, og det var der kun 8.562 abonnement på bredbåndstelefoni ved utgangen av 3. kvartal 2006. Det utgjør en økning på omtrent 3.300 nye abonnement siden 1. halvår 2006.

Markedsandeler på bredbåndstelefoni

9. oktober 2006 gikk Telenor ut i en pressemelding og påsto at de var størst på bredbåndstelefoni i Norge, men det stemmer ikke.

Telenor og Telio er omtrent like store, men Telio slår Telenor med ett prosentpoeng – ved utgangen av 3. kvartal 2006 hadde Telenor 26,1 prosent mot Telio som hadde 26,2 prosent av markedet. Deretter følger NextGentel med 8 prosent og Tele2 med 4,7 prosent markedsandeler.

Mobiltelefoni

Det var ved utgangen av 3. kvartal 2006 4,966 millioner mobilabonnement i Norge. Hittil i år har det vært en økning på 4,3 prosent, mens det for hele 2005 var en økning på 5,1 prosent.

Kilde: Post- og teletilsynet. Foto: Dragan Trifunovic.