Storsatsing på åpen kildekode i 2007

Heidi Grande Røys Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (se bildet) satser stort på åpne standarder og åpen kildekode i 2007. – Alle skal kunne kommunisere elektronisk med det offentlige uten å være avhengige av programvare fra bestemte leverandører, sier hun.

Regjeringen foreslår på statsbudsjettet for 2007 å sette av til sammen 10 millioner kroner til satsing på åpne standarder og åpen kildekode i offentlige sektor, til sammenligning var det satt av 1,7 millioner til disse formålene i 2006.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) innrømmer at offentlig sektor har begrenset kompetanse på bruk av åpne standarder og åpen kildekode, men legger vekt på at det derfor finnes et stort potensiale for økt bruk.

Hun sier at 2007 skal bli et gjennombruddsår for regjeringens arbeid med åpne standarder, og skal vi dømme etter tallenes tale, vil hun få rett – for en bevilgning på 10 millioner over statsbudsjettet i 2007 blir en seksdobling i forhold til 2006.

«Åpne standarder som offentlige virksomheter skal innrette seg etter, skal gjøres tilgjengelige for alle interesserte på Internett», heter det i dagens pressemelding fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD).

– Alle skal kunne kommunisere elektronisk med det offentlige uten å være avhengige av programvare fra bestemte leverandører. Derfor seksdobler Regjeringen satsingen på åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor, sier Heidi Grande Røys.

I 2007 skal det gjennomføres tiltak som skal gi erfaring om åpen kildekode og bygge opp tilgangen på kompetanse på dette området. Regjeringens mål er at offentlige virksomheter skal ha tilgang på god dokumentasjon og støtte, og vil legge frem konkrete tiltak på dette i Stortingsmeldingen om IKT-politikk som legges frem senere i år.

Kilde: FAD: Storsatsing på opne IT-standardar og open kjeldekode i 2007.

2 thoughts on “Storsatsing på åpen kildekode i 2007”

Comments are closed.