Stadig flere benytter mobil e-post

Nokia og TNS Gallup En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Nokia og TeliaSonera blant arbeidstakere i skandinaviske bedrifter, viser at stadig flere benytter mobil e-post. – Nordmenn er blant de mest avanserte mobilbrukerne i verden, sier Håkan Blom i Nokia.

I undersøkelsen som bygger på svar blant arbeidstakere fra et utvalg bransjer og selskaper i Norge, Sverige og Danmark i perioden august til september i år, ligger Norge helt i topp i bruk av mobil e-post, kun slått av svenskene som ligger noe over oss – mens hele 21 prosent av svenskene, og 18 prosent av nordmennene benytter seg av mobil e-post, er det kun 8 prosent av danskene som gjør dette.

– Nordmenn er blant de mest avanserte mobilbrukerne i verden og det blir bekreftet i undersøkelsen som vi har gjennomført. Nærmere én av fem i norsk næringsliv benytter seg av mobil e-post og det er et veldig høyt tall internasjonalt. Norsk næringsliv blir stadig mer opptatt av mobilitet, sier Håkan Blom, salgssjef i Nokia Skandinavia.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra høsten 2005, svarte i år 18 prosent at de allerede benyttet mobil e-post, noe som er en økning på hele 28,5 prosent fra i fjor. I tillegg svarte 67 prosent av disse at de regnet med å utvide bruken i løpet av det nærmeste halvåret. Av de som enda ikke benyttet mobil e-post, svarte 51 prosent at de trodde de kom til å begynne med det i løpet av neste år.

Undersøkelsen viser også at 89 prosent av de ansatte i norske bedrifter arbeider utenfor kontoret hver uke, av disse er det hele 16 prosent som gjør det 16 timer eller mer ukentlig. Videre viser den at 88 prosent mener det er viktig å ha konstant tilgang til e-post, at 43 prosent sjekker innboksen straks de ser eller hører de har mottatt e-post, og at 18 prosent sjekker den hvert tiende minutt.

– Mobilen har blitt et digitalt kontor. Friheten de nye funksjonalitene gir gjør at man ikke lenger er avhengig av tid eller sted for å kunne utføre jobben sin. Flere og flere ser nå nytten av e-post på mobilen, og vi skal jobbe mye med å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre tjenesten enda bedre i månedene som kommer, sier Øvind Vederhus, kommunikasjonsrådgiver i NetCom.

Som de viktigste fordelene med mobil e-post, oppga 58 prosent raskere respons på spørsmål, 62 prosent økt fleksibilitet, og 58 prosent at man ikke behøver å ta med seg en laptop.

Kilde: Pressemelding fra Nokia: Flere benytter mobil e-post i Norge.