Skremt over Telenors mediemakt

Telenor Sentrale politikere og medieforskere er skremt over Telenors posisjon i det norske markedet. – Telenor sitter på alle sider av bordet i norsk medielandskap, og det skremmer meg, sier Ulf Erik Knudsen i Fremskrittspartiet.

Oslo (NTB): Medlemmer av kulturkomiteen på Stortinget som Ukebrevet Mandag morgen har snakket med, mener at politikerne har sovet i timen mens Telenor har vokst seg stor og sterk både som distributør og innholdsleverandør.

– Da vi i sommer forsøkte å skaffe oss en oversikt over Telenors stilling i dette markedet, ble vi sjokkert. Vi så da klart at Telenor sitter på alle sider av bordet i norsk medielandskap. Dette skremmer meg, sier kultur- og mediepolitisk talsmann Ulf Erik Knudsen i Fremskrittspartiet.

Venstres Trine Skei Grande støtter Knudsen. Hun er overbevist om at Telenor har vært bekvem med at politikerne i liten grad har oversikt over selskapets reelle maktposisjon. Og komitékollega Ola T. Lånke i KrF har stilt spørsmål om temaet til kulturminister Trond Giske (Ap) i Stortinget.

Medieforskere er langt på vei enig med politikerne. Forskningsleder Johan Roppen ved Møreforskning sier at «man skal lete lenge etter et selskap som er like dominerende som Telenor er i Norge».

Medieprofessor Helge Østby ved Universitetet i Bergen sier det slik:

– Medietilsynet ser bare på eierandeler i siste ledd mot forbruker. Telenors makt ligger gjerne i leddene foran, og det er et felt jeg ser et økende behov for å regulere.

Telenor mener på sin side at det ikke er behov for strammere regulering.

Viseadministrerende direktør Erik Nord i Telenor Broadcast sier at Telenor alltid har vært åpne og «gitt den informasjonen myndighetene trenger».

– Konkurransereglene i Norge er de samme som i EU. Myndighetene må konkret påvise at vi, eller andre, misbruker markedsmakt før man griper inn, sier Nord.

Kilde: Ukebladet Mandag morgen: Telenors mediemakt skremmer.