Skattedirektoratet bøyer av i skattelistesak

Skatteetaten Tidligere denne uken gikk åtte nordnorske nettaviser rettens vei for å få opphevet skatteetatens sperring av skattesøket på nettavisene, men har nå trukket saken etter at direktoratet har gjort helomvending og bestemt seg for å etterkomme avisenes krav.

Bodø (NTB-Erik Veigård): Skattedirektoratet bøyer av for de åtte nordnorske avisene som har stevnet direktoratet i saken om skattelistesøk.

Tidligere denne uken gikk åtte nordnorske nettaviser rettens vei for å få opphevet skatteetatens sperring av skattesøket på nettavisene.

Saken ble berammet til rettslig behandling tirsdag 24. oktober, men nå har Skattedirektoratet bøyd av. De fjerner sperringene som har stanset nettsøk i skatteetatens skattelister via avisenes nettsider.

Etter det NTB har grunn til å tro, er det den nye regjeringens syn på offentliggjøring av skattelister som har ført til press på Skattedirektoratet om å bøye av.

Felles søk

Åtte lokalaviser i Nord-Norge åpnet 6. oktober for nettsøk i skatteetatens skattelister via avisenes nettsider. Denne tjenesten ble sperret av Skatteetaten etter bare to dager.

Søkene fra alle avisene gikk ut fra én IP-adresse, derfor mistenkte Skatteetaten at skattelistene ble lastet ned. De valgte derfor å stenge søket for å hindre at listene kunne gjøres tilgjengelige etter utleggsperioden.

Nettavisene forsøkte å få Skatteetaten til å gjøre om på beslutningen, og tilbød seg blant annet å skrive under på en erklæring om at de ikke lastet ned skattelistene.

Stevnet

Da det ikke nyttet, stevnet de åtte avisene Skatteetaten for retten 18. oktober og krevde at de tekniske sperrene måtte fjernes gjennom en midlertidig forføyning.

Saken skulle behandles tirsdag 24. oktober, men er nå trukket etter at Skattedirektoratet har besluttet å etterkomme avisenes krav.

– Dette anser vi for en full seier. Vi mener dette er en prinsippsak. Det er galt at et offentlig organ skal ha monopol på formidling av offentlig informasjon, sier utviklingsredaktør i Harstad Tidende-gruppen, Knut G Sætre, i en kommentar til NTB.

Ny linje

Etter det NTB har grunn til å tro var Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten ikke i tvil om det juridiske grunnlaget for å stenge de åtte nordnorske avisene ute fra den spesielle måten å søke på.

Derimot har den nye regjeringens mer liberale syn på offentliggjøring av skattelistene ført til press i departementet for at direktoratet i stedet kom til en enighet med avisene. Denne enigheten forutsetter at avisene tydelig lar det komme fram at søket skjer mot skatteetaten.no, og at det ikke oppstår fare for massenedlasting.

Direktoratet forplikter seg til å gjøre de tekniske endringene så snart som mulig, og senest 24. oktober.

– I og med at det uansett ikke blir mulig å søke lenger enn til 27. oktober får det ikke så stor praktisk betydning i år, men prinsippet er nå fastlagt, og det er viktig, sier Knut G. Sætre til NTB.