Schibsted kutter Sesam med 130 millioner

Schibsted kutter Sesam Søketjenesten Sesam skulle være Schibsteds svar på giganter som Google og Yahoo. Nå kutter konsernet kostnadene med 130 millioner kroner årlig.

– Mellom 20 og 30 personer berøres av kuttene. I tillegg blir tyngre teknologiutvikling og markedsinnsats redusert, mens rene søketjenester beholdes, sier konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger til NTB.

Administrerende direktør Arild Nilsen i Schibsted Søk beskriver kuttene som «svært omfattende».

Sesam har blitt en populær tjeneste med mange brukere, men ikke mange nok brukere med tilstrekkelig inntjening til å dekke kostnadene. Alle områder av bedriften vil bli berørt av innsparingstiltakene, sier Nilsen i en pressemelding.

Trond Berger sier at det har vært tungt å bygge opp tjenester som er bedre enn de som finnes på markedet fra før, i tillegg til at det har vært vanskelig å endre brukermønsteret.

En engangskostnad som følge av nedskrivninger av lisenser og sluttpakker antas å bli på 40-45 millioner kroner og vil bli belastet regnskapene i tredje kvartal.