SAS Braathens og Økokrim anker e-postdom

SAS Braathens og Norwegian SAS Braathens og Økokrim anker deler av dommen hvor selskapet ble frikjent for industrispionasje, men dømt for urettmessig å ha brukt informasjon fra en konfidensiell e-post med opplysninger om konkurrenten Norwegian.

Oslo (NTB): Både SAS Braathens og Økokrim har anket dommen i Asker og Bærum tingrett der flyselskapet frikjennes for å ha drevet industrispionasje, men dømmes for urettmessig å ha brukt informasjon fra en konfidensiell e-post.

Mens Økokrim ønsker hovedtiltalen vurdert på nytt i lagmannsretten begrenser flyselskapets anke seg til foretaksstraffen på 400.000 kroner for å ha benyttet en e-post på urettmessig måte.

Det var konkurrenten Norwegian som anmeldte de forhold SAS Braathens senere ble tiltalt for.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher begrunner Økokrims anke med at det er så lite rettspraksis på dette området at påtalemyndigheten har behov for å få en avgjørelse i høyere rett.

Dersom saken til slutt havner i Høyesterett, vil avgjørelsen danne presedens for lignende saker i fremtiden.

Økokrim mener dommen fra tingretten inneholder mange uklarheter.

Foretaksstraffen

SAS Braathens fikk en foretaksstraff på 400.000 kroner og en tidligere ansatt i SAS Braathens ble dømt til en bot på 30.000 kroner for å ha distribuert e-posten inn i SAS Braathens-systemet. Også han har anket dommen.

En ansatt i reisebyråkjeden BTI Nordic oversendte i april 2004 uten oppfordring en e-post til SAS Braathens-medarbeideren med opplysninger som gikk på fremtidige strategiske valg for konkurrenten Norwegian. Ifølge dommen fra tingretten 20. september skal SAS Braathens ha opptrådt i strid med markedsføringslovens bestemmelser om bedriftshemmeligheter, og utnyttelse av disse.

Konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens sier at flyselskapet fastholder at e-posten var uten betydning og at selskapet derfor ikke har gjort noe ulovlig, men at selskapet ikke kan la tingrettens dom bli stående.

Norwegian til sivilt søksmål

Dommen som Økokrim nå har anket vil uansett bli ført videre i rettssystemet som en sivilsak der beviskravene er mindre. Det er Norwegian som vil reise det sivile søksmålet fordi selskapet mener konkurrenten har tatt seg ulovlig inn i selskapets database.

I et sivilt søksmål vil erstatningsspørsmålet stå sentralt fordi Norwegian hevder å ha tapt flere hundre millioner kroner på den virksomheten SAS Braathens var tiltalt for.

– Dersom denne dommen blir stående, vil det heretter være fritt fram for å ta seg inn i andre selskapers databaser og levere sensitive data til konkurrenter og andre, sa administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos til NTB etter at dommen var avsagt.

Men foreløpig vil sakene gå sin gang i rettssystemet som straffesaker med Økokrim som påtaleansvarlig.