Regjeringen bevilger penger til ny finansportal

Finansportalforbrukerportalen.no kan vi i dag lese at regjeringen i det kommende statsbudsjettet vil bevilge penger til en ny finansportal på Internett, på den skal publikum kunne hente råd og informasjon om alt fra boliglån og forsikringer, til hvordan man kan få mest mulig ut av sparepengene.

Det blir på statsbudsjettet som blir offentliggjort 6. oktober, at regjeringen kommer til å bevilge pengene til den nye nettjenesten som skal gi publikum råd om finansielle spørsmål.

Det var finansminister Kristin Halvorsen som på jubileumskonferansen til Finansnæringens Hovedorganisasjon i dag kom med avsløringen:

«… det må bli lettere for publikum å finne frem i jungelen av finansielle tjenester, og regjeringen bevilger derfor penger til en ny nettjeneste som skal gi folk bedre informasjon om alle typer finansprodukter.»

Forbrukerrådets direktør, Erik Lund-Isaksen, var godt fornøyd med regjeringens planer, og kommenterte det slik:

«– Dette er en gledelig budsjettlekkasje – og samtidig også god forbrukerpolitikk.»

Den nye nettbaserte portalen skal være operativ fra neste år.

Kilde: Forbrukerrådet: Ny nettjeneste for bank- og forsikringskunder.

1 thought on “Regjeringen bevilger penger til ny finansportal”

Comments are closed.