Reagerer på Googles bildebruk

MBL og Google News Torsdag lanserte Google en norsk utgave av Google News, en tjeneste som har fått hard kritikk i mange land, og nå reageres det også i Norge – Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mener Googles bildebruk er i strid med norsk lovgivning.

Flere land har allerede kritisert Googles bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale på Google News, som består av tekstutdrag og bilder hentet fra andre nettaviser. Av nyere store saker, skiller spesielt saken fra Belgia seg ut, der tapte de stort da en belgisk rett dømte dem til å fjerne alle henvisninger til franske og tyskspråklige aviser. Og når de nå skulle lansere nyhetstjenesten i Skandinavia, møtte de så hard motstand i Danmark at de måtte utsette hele lanseringen, og i stedet nøye seg med Norge og Sverige – men nå reageres det også i Norge.

Det er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som reagerer – de mener bruken av bilder fra andre nettaviser på Google News er i strid med norsk åndsverkslovgivning, og har ifølge Dagens Næringsliv sendt brev til Google Norge og Google News’ produktsjef hvor de ber om at bildebruken stanses. Noe som også ble bekreftet da IT-nytt tok kontakt med MBLs juridiske fagsjef, Pernille Børset, for å stille noen flere spørsmål:

– Det stemmer. Det vi skrev var at det krevdes tillatelse fra rettighetshaveren, så lenge de ikke har det ber vi om at bildebruken stanses.

Kjenner dere til mulighetene robots.txt gir til å fortelle søkemotorer hva de får lov til å indeksere?

– Ja, vi kjenner til robots.txt. Men det får være opp til hvert medlem å avgjøre om de vil bruke dette, vårt utganspunkt er i forhold til den norske lovgivningen, og at det faktisk er den som bruker bildene som må spørre om lov.

Hva kommer dere til å gjøre hvis Google ikke slutter å bruke bilder fra nettaviser tilsluttet deres organisasjon, kan det bli aktuelt å gå rettens vei slik den belgiske pressen nylig gjorde?

– Jeg tror ikke det er en problemstilling, jeg tror de kommer til å fjerne bildene, for de har sagt de vil ta hensyn til hva rettighetshavere og utgivere ønsker.

I motsetning til danskene som verken godtok bruk av tekst eller bilder, er det jo kun bruken av bilder dere har reagert på – er norsk lovgivning klar på dette området?

– Norsk lovgivning er klar, dette er eksemplarfremstilling. Det finnes en dansk dom som går på dyplenking, og de kan ikke gjøre det uten tillatelse fra kilden, men dette er ikke blitt prøvd i norsk rett. Det er kun bruken av bilder som er en aktuell problemstilling for oss akkurat nå.

På digi.no er denne saken blitt slått stort opp med overskriften «Norske aviser angriper ny Google News», føler du den beskrivelsen passer?

– Nei, jeg føler ikke den passer. Det vi gjør, er jo bare at vi sier at de er nødt til å spørre rettighetshaverne først, hvis rettighetshaverne sier det er greit at bilder brukes, er det selvfølgelig greit for oss – så får det være opp til den enkelte nettavis om de ønsker å gi en slik tillatelse.

Da har jeg ikke flere spørsmål, takk for at du tok deg tid til å besvare dem, Pernille Børset – det skal bli interessant å følge saken videre i tiden som kommer!

3 thoughts on “Reagerer på Googles bildebruk”

  1. Glimrende stykke arbeid, jeg så denne saken først hos dagbladet, men tenkte it-nytt.no har sikkert en bedre artikkel, derfor gikk jeg hit leste den, for å så skumme den hos dagbladet, og jeg fikk rett 🙂

Comments are closed.