Prisen for fremme av fri programvare 2006

Prisvinner Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ble torsdag kveld tildelt NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare, prisen på 30.000 kroner ble delt ut for deres arbeid med å oversette OpenOffice til norsk bokmål og nynorsk.

Det var for femte gang prisen fra NUUG (Norwegian UNIX User Group) og HiO (Høgskolen i Oslo) ble delt ut i går. Det var i år 25 nominerte kandidater, og av dem ble det stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk som stakk av med prisen på 30.000 kroner, den fikk de for deres arbeid med å organisere og koordinere oversettelsen av kontorpakken OpenOffice til norsk bokmål og nynorsk. Prisen ble høytidlig overrakt av politisk rådgiver Jørund Leknes på vegne av fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).

Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ble opprettet i oktober 2004 og har som formål å øke kunnskapen og bruken av fri programvare i offentlig og privat sektor. Hovedaktiviteten deres er å oversette, markedsføre og gjøre OpenOffice tilgjengelig for alle operativsystemer.

Formålet med prisen skal være å øke oppmkerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, samt belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som har utmerket seg med sin innsats. Juryen begrunnet valget sitt med følgende:

Prisvinnerne mottar sjekk på 30 000 kroner

«Prisvinneren har på utmerket måte valgt handling framfor prat når det gjelder åpne standarder og fri programvare. Framfor å tvinge alle til og bruke programvare fra én leverandør, gir de alle frihet til å velge dataprogram på nynorsk og bokmål. Gjennom oversetting av denne fritt tilgjengelige kontorpakken får man også full støtte for åpne dokumentformat. OpenDocument er godkjent av Den internasjonale standardorganisasjonen (ISO). Norske brukere har fått en kontorpakke som fritt kan lastes ned til både profesjonell og privat bruk, på en rekke plattformer som Windows, Linux og Mac.»

Les mer om prisen for fremme av fri programvare, juryen, de nominerte kandidatene, og tidligere års vinnere på NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare i Norge 2006.

Kilde: Pressemelding fra NUUG og HiO. Foto: Per Inge Østmoen, EFN.