Over 1 million bredbåndsabonnement i Norge

Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag ut statistikk over utbredelsen av bredbånd i kommunene. Tallene avdekker at det nå er over 1 million bredbåndsabonnement i Norge og at mange av oss har fått raskere bredbånd siden sist måling.

Tallene fra SSBs måling viser utbredelsen av bredbåndsabonnement i norske kommuner, og er hentet inn i perioden 4. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006.

Ved utgangen av første kvartal 2006 var det totalt 1.068.000 bredbåndsabonnement i Norge. Av disse var 963.000 private abonnement, noe som utgjør en økning på 39 prosent siden sist måling. De resterende 105.000 var bedriftsavtaler, og utgjør en økning på 26 prosent siden 1. kvartal 2005. Totalt utgjør dette en økning på 37 prosent flere bredbåndsabonnement siden samme periode i 2005.

Videre avdekker tallene at hele 56 prosent av husholdningene i Oslo og Rogaland har bredbåndsabonnement, og de er med det fylkene med flest abonnement. Oppland og Finnmark er med 37 prosent bredbåndsabonnement fylkene med minst bredbånd.

Oslo og Rogaland troner også på topp blant fylkene med flest bredbåndsabonnement på over 1 Mbit/s, hvor hele 61 prosent har denne overføringskapasiteten. I Finnmark er tilsvarende tall 32 prosent.

Ikke overraskende viser målingen at det er kommuner i sentrale områder som har det største antallet bredbåndsabonnement. 53 prosent av husholdingene i sentrale kommuner har bredbånd, mens bare 35 prosent i de minst sentrale kommunene har det.

I åtte kommuner er det flere enn 60 prosent av husholdingene som har tegnet bredbåndsabonnement, av disse ligger 6 i Rogaland. De to andre er Sunndal kommune i Møre og Romsdal, og Bykle kommune i Aust-Agder.

Ved utgangen av 1. kvartal 2006 har alle kommuner, med unntak av Modalen i Hordaland som har 100 prosent bredbåndsdekning i regi av sin egen kommune, bredbåndsabonnement fra kommersielle leverandører.

Kilde: SSB: Oslo og Rogaland er breibandsfylka. Foto: Jacob Yuri Wackerhausen.