Ønsker økt bruk av fri programvare

Heidi Grande Røys Det var en stor dag for fri programvare i Norge da Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) onsdag klippet det røde båndet og erklærte Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare som åpnet – noe de fremmøtte tydelig viste med synlig begeistring og kraftige klappsalver.

Fri programvare er kort forklart programvare som gir brukeren tilgang til å lese kildekoden, også kalt åpen kildekode, samt rett til å endre og videreutvikle programvaren. Noen eksempler på fri programvare kan være operativsystemet Linux, publiseringssystemet eZ Publish og bloggverktøyet WordPress.

På onsdag fikk fri programvare i Norge som sådan et historisk løft – da erklærte Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare som åpnet. I tillegg har departementet hennes gitt senteret en gave på to millioner, mens Kunskapsdepartementet har bidratt med ytterligere 750.000.

Etableringen av senteret er et resultat av et samarbeid mellom departementet, KS, bransjeorganisasjonen IKT-Norge, Troms- og Buskerud fylkeskommune, Høyskolen i Buskerud og Rådet for Drammensregionen.

I løpet av kort tid skal det ansettes en daglig leder som skal ha hovedkontor i Drammen, mens en avdeling i Tromsø skal være klar til bruk med én ansatt i løpet av første kvartal neste år.

«Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare skal fremme bruken av og kunnskap om fri programvare i offentlig sektor, sikre næringsutvikling innen fri programvare i Norge samt sikre FoU-aktiviteter og Universitets- og høyskoletilbud.», står det i pressemeldingen fra FAD.

For mer informasjon se kompetansesenterets nye nettsted, friprog.no og FriProg-magasinet.

En merkedag for fri programvare

Heidi Grande Røys

Fornyingsminister Heidi G. Røys (SV).

Da Fornyingsminister Heidi Grande Røys innledet åpningstalen med å gratulere alle bak forslaget til kompetansesenteret, miljøene rundt fri programvare i Norge og alle oss som tror på fri programvare, fremhevet hun dagen som en merkedag – tilbake ble hun møtt med kraftige klappsalver fra et begeistret publikum.

– Når jeg sier dette er en merkedag for oss som tror på fri programvare, så sier jeg oss fordi regjeringen også har stor tro på fri programvare og alt det medfører av fordeler, sa hun.

Hun fortsatte med å gratulere alle som har hatt tro på at regjeringen en vakker dag skulle våkne opp og gripe fatt i dette, og få i gang noe mer formelt rundt fri programvare i Norge.

Under resten av talen ble hennes engasjement for fri programvare, åpne standarder, og tilgjengelighet og inkludering for alle i det norske samfunn, tydelig demonstrert.

Dugnadsånden står sterkt

– Dugnadsånden står veldig sterkt i den norske folkesjela påpekte hun, og fremhevet miljøene rundt fri programvare som like gode eksempler på god dugnadsånd som noe annet. Men det sære stempelet miljøet rundt fri programvare har fått, synes hun er ufortjent.

– Miljøene som har jobbet med fri programvare har i mange år fått et noe sært stempel, det er feil, og i aller høyeste grad fullstendig ufortjent, mente hun. «Den jobben som er gjort her, er etter min mening blitt gjort nettopp i den gode norske dugnadstradisjonen og kulturen, og har bidratt til fellesskapet akkurat like mye som noe annet.»

Vi ønsker økt bruk av fri programvare.

– Vi ønsker økt bruk av fri programvare.

Hun viste til at det offentlige ofte støtter opp om frivillighet når det gjelder kultur, idrett og musikk, men ikke har vært like flinke til å støtte opp om arbeidet med fri programvare.

– For å si det sånn, har vi nesten vært fraværende når det har vært å støtte opp om det frivillige arbeidet rundt fri programvare. Denne regjeringen har endret på det, og vi vil legger stor vekt på fri programvare i utformingen av vår IT-politikk.

Hun forklarte at det er flere grunner til at regjeringen ønsker å støtte opp om fri programvare.

– For det første mener vi at fri programvare i prinsipp i seg selv er riktig nok til å stå opp for – det er åpenhet, det er samarbeid, og det handler om å dele kunnskap, dette er viktige ting slo hun fast. «Fri programvare er åpen og tilgjengelig for alle da det bygger videre på det noen andre har gjort, og det skjer i åpne prosesser der flere kan medvirke – dét mener vi rett og slett kan føre til et tryggere samfunn.»

– Regjeringen ønsker å øke bruken av fri programvare i offentlig sektor, og vi har stor tro på at et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare kan hjelpe oss med det, sa hun. «Derfor har jeg sagt at jeg vil støtte senteret med to millioner kroner, det er min gave i dag. I tillegg har Kunnskapsministeren sagt at han vil gå inn med 750.000 – dette er regjeringens gave til åpningen av senteret.»

De fremmøtte i Drammen kunnskapspark brøt nok engang ut i kraftige klappsalver, og det var ikke annet en smilende og glade ansikter å se blant blant dem – dette var det nok mange av dem som hadde ventet lenge på!

Økt konkurranse gir valgfrihet

Vi ønsker å stimulere norsk IKT-næring

– Vi ønsker å stimulere norsk IKT-næring

Da klappsalvene omsider stilnet fortsatte hun med å prate om hvordan det ikke kun er det offentlige som har nytte av fri programvare, men også private bedrifter, og hvordan hun ønsket seg større konkurranse mellom leverandører av fri programvare og proprietære systemer.

– Det er mange spennende bedrifter som er basert med utgangspunkt i fri programvare, både store og små bedrifter, viste hun til. «Vi trenger mange sånne som kan konkurrere med bedrifter som leverer proprietære systemer slik at vi som offentlig sektor har flere å velge mellom når vi skal foreta våre kjøp.»

– Det er dét som er poenget, ikke nødvendigvis å ha sagt at det ene er bedre enn det andre, men å gi offentlig sektor, skoler, kommuner, fylkeskommuner og statlige bedrifter en mulighet til å velge annerledels enn de har gjort til nå når de har hatt mange færre å velge blant, forklarte hun.

Hun kunne også vise til flere eksempler på bedrifter som har lykkes og tjener gode penger på fri programvare.

– Jeg håper disse vil bidra til at vi kommer til å se nye bedrifter som tør å prøve seg, sa hun og gjentok hvordan regjeringen ønsker økt bruk og kunnskap om fri programvare.

Hun viste også til at større gjenbruk av IKT-løsninger i landets 341 statlige etater vil kunne gi en kollossal gevinst.

– Vi ønsker å danne et grunnlag for økt kompetanseutvikling i samfunnet gjennom en kultur for å dele på egenutviklet programvare. Vi ønsker å stimulere norsk IKT-næring og føre til bedre konkurranse på programvaremarkedet. «Det er faktisk mulig å drive business, og det er jo egentlig det beste argumentet.»

Nasjonalt kompetansesenter er viktig

Senteret er åpnet!

– Senteret er åpnet!

Hun viste til at kompetanse er identifisert som den største barrieren for offentlige bedrifter når det gjelder å ta i bruk fri programvare, og la vekt på at det nye kompetansesenteret har en viktig rolle her.

– Kompetansesenteret gir grunnlag for økt kompetanse på fri programvare i offentlig sektor, og det jevner også ut strømmen av informasjon som i dag stort sett går fra den proprietære programvareindustrien, sa hun. «Vi forventer at kompetansesenteret skal bli en viktig drivkraft på kompetanseheving og tilrettelegging for bruk av fri programvare primært i offentlig sektor, men også i privat sektor.»

Hun oppsummerte det hele med at hun håper senteret vil utfordre hele programvarebransjen, og ikke kun leverandørene av proprietære systemer.

– Det er minst like viktig at vi også utfordrer de som leverer fri programvare, gjør de bedre, gjør de sterkere – det er sånn vi får en god konkurranse rundt programvare, konkluderte hun.

Avslutningsvis la hun også vekt på at regjeringens satsing på fri programvare består av mer enn de to millionene den gir i gave til senteret, og at de blant annet har et utredningsarbeid på gang om hvorvidt de skal innføre en preferansepolitikk for fri programvare i offentlig sektor.

– Det er en vurderingssak, det er argumenter for og imot, men det er absolutt spennende å gå inn i diskusjonen, syntes hun.

Til slutt gjentok hun sine gratulasjoner og ønsket lykke til med senteret, før hun markerte det som offisielt åpnet ved i tradisjon tro å klippe et rødt bånd i to.

– Senteret er åpnet!

(Foto: IT-nytt.)

6 thoughts on “Ønsker økt bruk av fri programvare”

 1. Det skal det sikkert, men jeg husker ikke i farta hva som ble sagt om det.

 2. Dette var virkelig gode nyheter! Takker for en godt og grundig skrevet nyhet. Det var forresten litt rart å ikke finne noe spesifikt om dokumentstandarder (ODF vs OOXML) i innlegget.

 3. Dette er rett og slett helt fantastisk! Jeg blir ikke mer fornøyd med hva min stemme ble brukt til ved sist Stortingsvalg enn jeg er når Heidi Grande Røys slår et slag for fri programvare. Jeg håper dette kan øke bevisstheten rundt fri programvare, samt avmystifisere det og fjerne det fullstendig ufortjent dårlige ryktet det har.
  Jeg, som utvikler, merker skepsisen til fri programvare nesten hver eneste dag, hos beslutningstakere og kolleger rundt om i landet. Jeg blir nesten litt skremt av alle de usunne holdningene som er ute og går og hvor uinformerte selv folk i bransjen er. Nå må Norge bare gjøre som Nederland; påby alle bedrifter som eies av staten eller som jobber for statens regning å levere løsninger som er gyldig HTML 4.01 eller XHTML 1.0, skiller presentasjon og struktur med korrekt HTML og CSS, benytter W3C DOM og ikke Internet Explorer-proprietært tull, gir class- og id-verdier i dokumentet semantisk betydningsfulle navn, osv.
  Lista er lang over hva Nederland har innført og de går utvilsomt lengst i verden når det gjelder detaljnivået i hva som er pålagt. Nå synes jeg bare Norge har å følge Nederlands fotspor; jo før jo heller!

 4. Najonalt senter for fri programvare endelig etablert!

  Endelig har Norge etablert et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Hjemmesiden finner du på friprog.no. Omsider har vår IT-minister (”fornyings- og administrasjonsminister”) Heidi Grande Røys gjort noe som kan endre hverdagen vår …

 5. Kanskje dette vil bidra til frigjøring av de digitale kartene i Norge også. Om jeg ikke husker feil, så frigjorde Nederland de digitale kartene for et par måneder siden, og ga dem i gave tilbake til befolkningen.
  Det er tross alt slik at Statens kartverk i all hovedsak er sponset av våre skattepenger. Eller tar jeg feil?
  Dersom frie og åpne programmer skal kunne bruke digitale kart, så må i det minste kartene finnes i åpne formater. Jeg vet ikke i hvilket format statens kartverk selger digitale kart, men jeg ønsker meg kart over fedrelandet på min Neo1973/Openmoko når den kommer ;). Og jeg ønsker ikke å betale 10000 kr for det…

Comments are closed.