Offentlig nettportal for klima

Senorge.no Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) åpnet i dag senorge.no, en ny nettportal som skal gjøre informasjon om vær, vann, snø og klima tilgjengelig for folk flest på en helt ny måte. Tjenesten lar deg kalle opp nærmere en halv million kart på et øyeblikk.

Oslo (NTB): NVE åpner en nettportal som gjør informasjon om vær, vann, snø og klima tilgjengelig for folk flest på en helt ny måte. Nærmere en halv million kart kan kalles opp på et øyeblikk.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) åpnet portalen onsdag sammen med prosjektleder Rune Engeset i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med få tastetrykk kan en bruker finne ut klimatilstanden hvor som helst i Norge på hvilken som helst dag fra 1960. For første gang blir informasjonen som brukes som grunnlag for værmelding og flomvarsel, tilgjengelige for allmennheten.

Bredt samarbeid

Skjermskudd av senorge.no

I et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Statens kartverk kjøres data om temperatur, nedbør og snø inn i moderne kartprogrammer som produserer svært detaljerte kart.

Brukerne velger tid og sted, hvor som helst de siste 35-40 år, og får direkte tilgang til data, kart og grafiske framstillinger.

Prosjektleder Engeset er overbevist om at nettportalen vil bli brukt av mange.

– Informasjonen som ligger på portalen, er så omfattende og lett tilgjengelig at den bør være interessant for mange yrkesgrupper. Jord- og skogarbeidere, fiskere, kraftbransjen, samferdsel og offentlig forvaltning er noen av de samfunnsområder som har stort nytte av lett tilgjengelige fakta om vær, vann og snøforhold, sier Engeset.

Redskap

Han mener senorge.no også vil bli et uvurderlig redskap for et bredt spekter av personer som jobber innenfor områdene forskning og undervisning. Portalen gir unik tilgang til store, systematiserte datamengder som i tillegg er bearbeidet for kartframvisning. Portalen inneholder også en klimadel, der brukerne vil finne detaljert informasjon om hvordan klimaet vil endre seg over hele landet de neste 100 år.

– Vi har lagt mye arbeid i å gjøre det lett å finne fram, samt at kartene skal være oversiktlige og enkle å forstå, sier Engeset. Et avansert søkesystem kan for eksempel hente fram kartutsnitt basert på lokale stedsnavn. Kartene kan forstørres slik at lokale detaljer kommer fram.

Portalen er finansiert gjennom regjeringens Høykom-prosjekt, som skal stimulere til bruk av de nye høyteknologiske mulighetene som datakommunikasjon i høy hastighet åpner for.