Nytt nødnett i to faser

Pressekonferanse om nødnettet På en pressekonferanse i Oslo på fredag ble planene for utbyggingen av det nye digitale nødnettet for politi, brannvesen og helsevesen lagt frem. Trond Giske (Ap) presenterte det nye nødnettet som et «historisk, men nødvendig løft».

Oslo (NTB-Leif Hamnes): Milliardsatsingen på et nytt digitalt og avlyttingssikret nødnett følger ikke den opprinnelige planen om å være landsdekkende, i hvert fall ikke i første omgang.

Settestatsråd Trond Giske (Ap) presenterte fredag det nye digitale nødnettet for politi, brannvesen og helsevesen som et «historisk, men nødvendig løft».

Han varsler at nødnettet som ventet blir bygget ut av omstridte Siemens, men at prosjektet vil gå gjennom en grundig evaluering etter utbyggingsfase én, som omfatter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

– Det vil i første omgang bli bevilget 900 millioner til første del av utbyggingen, før prosjektet skal evalueres grundig innen fase to blir satt i gang. Men målet om et landsdekkende nødnett er klokkeklart, og innenfor Stortingets rammer på 3,6 milliarder kroner, sa Giske på en pressekonferanse i Oslo fredag.

Nødvendig

Kultur- og kirkeministeren, som har overtatt behandlingen av saken i justisminister Knut Storbergets (Ap) habilitetsfravær, var flankert av blant andre helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap) fra Justisdepartementet og politidirektør Ingelin Killengreen.

I tillegg var etatene som blir berørt av den nye teknologien representert. Alle var skjønt enige om nødvendigheten av investeringen.

– Slik situasjonen er i dag, lyttes det på politiets samband. Denne svakheten benyttes for det den er verdt, og spesielt innen organisert kriminalitet. Det sier seg selv at dette vil ha stor effekt både for kriminalitetsbekjempelse og for tjenestemennenes sikkerhet, sier Killengreen til NTB.

Hun framhever at det nye nødnettet vil gi mulighet til uinnskrenket informasjonsflyt mellom brannvesen, helsevesen og politi i krisesituasjoner, og ikke minst at sensitive personopplysninger vil kunne bli formidlet over det nye nettet uten å bryte med Datatilsynets bestemmelser om personvern.

Forbehold

Det knytter seg imidlertid fortsatt mange spørsmål til regjeringens valg av samarbeidspartner for utbyggingen, Siemens.

Konsernet som sådan er under etterforskning i både Sveits og Tyskland for hvitvasking og korrupsjon, mens det som tidligere var Siemens datterselskap i Norge, Siemens Business Partner (SBS), er i trøbbel med Økokrim etter skandalen rundt påstått systematisk overfakturering av Forsvaret.

Giske kunngjorde fredag at ytterlige avdekking av lovbrudd i Siemens vil kunne påvirke avtalen, men han ga vage svar på spørsmål om hvilken type avsløringer som konkret må til for at noe slikt skal kunne skje.

Han tilbakeviser overfor NTB alle hentydninger om at den planlagte evalueringen etter utbyggingens første del er lagt inn med også dette i tankene.

– Det er teknologiske, økonomiske, organisatoriske og operative forhold som skal vurderes, ikke minst i tett dialog med dem som faktisk skal bruke dette utstyret, sier Giske.

Det ble fredag også gjort klart at kontrakten ikke tillater regjeringen å tildele fase to av nødnett-prosjektet til en annen utbygger dersom nye Siemens-avsløringer skulle gjøre det varmt under føttene på noen av aktørene.

Se også Justis- og politidepartementet: Første utbyggingstrinn av nytt digitalt nødnett. (Foto: nodnett.no.)