Ny metode gjør joysticken om til et tastatur

Skriv med joysticken Frode Eika Sandnes ved Høgskolen i Oslos avdeling for ingeniørutdanning har sammen med andre dataforskere utviklet en ny metode som gjør at man kan skrive inn tekst på datamaskinen ved å bruke en vanlig joystick med to styrepinner.

Joystickene det er snakk om brukes vanligvis til å spille dataspill, men med den nye metoden kan man skrive med dem i tillegg, det kan vi lese i dagens artikkel på Forskning.no.

Idéen til å bruke en vanlig joystick til å skrive inn tekst på datamaskinen fikk Sandnes tilbake i 2003 da han prøvde ut en dobbel joystick (joystick med to styrepinner) for første gang, men det var først ett år senere da André Aubert ved Universitetet i Oslo (jobber nå i TietoEnator) fikk høre om Sandnes idé, at arbeidet med å teste den ut omsider skulle komme i gang.

Med Sandnes som veileder tok Aubert arbeidet med idéen som sitt masterprosjekt, som de så jobbet med fra 2004 til 2005. Deretter ble det en pause i arbeidet før de våren 2006 sendte inn og fikk publisert resultatet av prosjektet i en fagartikkel i det anerkjente tidskriftet Interacting with Computers, hvor den ble tilgjengelig i en nettugave 12. september i år. Du kan lese et sammendrag av artikkelen her, skal du lese hele koster det 30 dollar.

– Vi vurderte å patentere konseptet, men valgte til slutt å publisere fordi jeg ikke har nok kompetanse på området og det nok ville blitt en enormt tidkrevende prosess. Når vi nå også vet at Microsoft er inne på en lignende idé er jeg glad vi valgte å publisere, sier Sandnes.

Slik fungerer det

Joystick med to styrepinner

For å skrive med joysticken bruker man begge tomlene til å bevege hver sin styrepinne. Når de befinner seg i ro står venstre styrepinne posisjonert mellom bokstavene «D» og «F» tilsvarende bokstavenes plassering på et vanlig tastatur (QWERTY-tastatur), mens høyre styrepinne er plassert mellom bokstavene «J» og «K». Når man skal skrive beveger man så en av styrepinnene i retningen av den bokstaven man ønsker å skrive – skal man for eksempel skrive bokstaven «U», beveger man høyre styrepinne skrått opp mot venstre, og skal man skal skrive en «S», beveger man venstre styrepinne rett mot venstre. Bokstaven blir så valgt ved at man slipper styrepinnen.

– Det er klart at her vil det oppstå noen tvilstilfeller om man ønsket å skrive den ene eller den andre bokstaven. For eksempel ligger jo «K» og «L» i samme retning. Her må det integreres et feilrettingssystem. Det er ikke løst per i dag, men det lar seg fint gjøre, sier Sandnes.

Det viktigste under utviklingen av den nye metoden, sier Sandnes, var at den skulle være så enkel som mulig å ta i bruk og kreve et minimum av trening.

– Det spiller ingen rolle om en er vant til å skrive etter touch-metoden med alle fingrene i bruk eller bare «to-finger»-metoden, sier han.

Som en del av arbeidet med prosjektet utførte de et eksperiement med 15 studenter bestående av ti gutter og fem jenter, som fikk i oppgave å skrive inn en tekst ved å bruke en dobbel joystick. Etter 20 minutters øving lå guttenes skrivehastighet på 8,1 ord i minuttet, mens jentenes hastighet lå på 6,1 ord i minuttet.

Sandes lister flere mulige anvendelsesområder for den nye metoden, som for eksempel til å kommunisere ved å skrive tekst i nettverksbaserte dataspill, for da sitter man jo allerede med en joystick, eller i andre omgivelser der et tastatur ofte kan bli tilsølt eller skadet, som på et kjøkken eller verksted. Sandes mener også at en idé kan være å bytte ut tastene på mobiltelefoner med to mikrojoysticker.

Kilde: Forskning.no: Med joysticken som tastatur.