Norske arbeidstakere drukner i e-post

E-post-undersøkelse fra Microsoft Norske arbeidstakere opplever stadig oftere e-post som et problem i arbeidsdagen – hver tredje arbeidstaker føler de mottar for mye e-post, og hele 800.000 føler e-post er et problem, det viser en ny undersøkelse fra Microsoft Norge.

Disse tallene kom frem i en undersøkelse utført av Visendi på oppdrag fra Microsoft Norge hvor 520 ansatte og 100 virksomhetsledere har blitt intervjuet.

Undersøkelsen viser at det er ansatte hos de største virksomhetene i Norge som oftest føler at e-post blir et belastende element i arbeidsdagen, samt at eldre arbeidstakere i større grad enn yngre føler de drukner i e-post. 40 prosent av de ansatte over 46 år synes de får for mye e-post, mens kun 17 prosent av de ansatte under 25 år synes det samme. I gjennomsnitt mottar hver arbeidstaker i undersøkelsen over 25 e-poster per dag.

– Tallene overrasker oss ikke og alt tyder på at bruken av e-post bare vil øke. Dette understreker viktigheten av å ha effektive IT-verktøy og opplæring i bruk av disse, sier administrerende direktør Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge.

Microsoft henviser videre til en tidligere undersøkelse som viser at hver tredje e-post er overflødig, og påpeker at det på tross av at e-post brukes i alle virksomheter og organisasjoner, kun er svært få som har innarbeidet rutiner og regler for bruk av e-post, og at så godt som ingen får opplæring i det – noe de mener medfører tapt produktivitet, dårlig kommunikasjon og misforståelser, samt juridiske risikoer.

– I tillegg til å ha effektive og oppdaterte e-postsystemer bør alle virksomheter innarbeide gode rutiner og regler for e-postbruk. Virksomheter har mye å hente på å øke fokus på produktiv og riktig e-postbruk. E-post har revolusjonert måten vi arbeider og kommuniserer på. Det viser seg likevel at svært få benytter seg av de effektivitetsgevinster som ligger i bruk av e-post, og det er mye å hente. I disse dager hvor øyeblikksmeldinger og chat er blitt vanlige måter å kommunisere på i mange bedrifter, bør man også tenke på bevisst bruk og regler i forhold til disse verktøyene, sier Knut Morten Aasrud.

Til slutt lister Microsoft opp noen gode råd for bruk av e-post, hvor de blant annet kommer med anbefalinger som «begynn med en positiv hilsen», «vær konkret», «jo kortere jo bedre» og «send e-post til så få mottakere som mulig».

Kilde: Microsoft Norge: 800.000 nordmenn drukner i e-post. Foto: Chris Harvey.