Norsk spammer dømt

Politi og spam En 22-år gammel mann fra Stavanger er dømt for ulovlig utsending av mer enn 1,4 millioner e-postreklamer. Det er første gang noen er blitt dømt for denne typen forbrytelse i Norge.

Stavanger (NTB-Jon Even Andersen): En Stavanger-mann (22) er dømt for ulovlig utsending av e-postreklame. Dommen er den første av sitt slag i Norge.

I løpet av sommeren i fjor sendte 22-åringen ut minst 1,4 millioner e-postreklamer til minst 650.000 e-postadresser ulike steder i verden.

er han dømt i Stavanger tingrett til å betale en bot på 5.000 kroner for brudd på personopplysningsloven.

– Dette er den første dommen for masseutsendelse av elektronisk reklamepost – såkalt spam – i Norge. I Norden er det bare én tidligere dom av samme slag, fra dansk høyesterett. Sånn sett er dette en viktig avgjørelse, sier aktor, politiadvokat Eirik Trønnes Hansen i Kripos til NTB.

Tapte penger

22-åringen er uten fast inntekt og lever av trygd. Han tjente heller ingen penger på den massive utsendelsen av e-postreklame. Tvert om hadde han utlegg i sakens anledning, og gikk dermed i underskudd.

Dette er noe av det tingretten la vekt på når dommen ble satt til betaling av en bot på 5.000 kroner.

Beløpet tilsvarer for øvrig mannens attføringsstønad i én måned.

Anke vurderes

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 15 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

– Statsadvokaten tar stilling til om dommen skal ankes. De har ikke fått dommen ennå, sier Eirik Trønnes Hansen.

Forelegget omfatter tre brudd på personopplysningsloven som handler om ulovlig innsamling og bruk av lister over e-postadresser som 22-åringen lot spamme.

Markedsføringsloven

Politiet vurderte å reise sak for brudd på markedsføringsloven, som i klartekst forbyr utsendelse av e-postreklame med mindre det er et etablert kundeforhold mellom avsender og mottaker.

Men fordi markedsføringsloven er laget for å beskytte norske forbrukere, og bare 500 av de 650.000 e-postadressene var norske – valgte statsadvokaten å ta ut tiltale for brudd på personopplysningsloven i stedet.

Tvil til gode

Stavanger tingrett lar flere ganger tvilen komme 22-åringen til gode.

I dommen heter det blant annet at: «Retten legger til grunn at NN rent faktisk trodde at listene kun inneholdt e-postadresser til personer som hadde sagt seg villige til å stå oppført med sin e-postadresse på en slik liste.»

Dommen peker også på at 22-åringen aldri har forsøkt å skjule sine spor, han har opptrådt åpent med egen e-postadresse og eget navn, noe tingretten mener «i og for seg er naturlig, all den tid NN ifølge ham selv ikke hadde mistanke om at hans handlinger kunne være ulovlige».

3 thoughts on “Norsk spammer dømt”

  1. Er ikke 500 norske personer nok for å få mannen bak lås og slå eller i det minste en gi ham en bot som virkelig svir? 5.000 kr er jo nesten en oppfordring fra retten sin side om at mannen bør fortsette virksomheten sin.
    Han burde fått inndratt PC, internett-tilgang og minst 50.000 i bot.

Comments are closed.