Norsk kartselskap inngår avtale med Microsoft

Blom og Microsoft Det norske kartteknologiselskapet Blom meldte mandag at de har signert en ny avtale med Microsoft som gir Microsofts bedriftskunder tilgang til å bruke Bloms Pictometry-database til kommersielle formål.

Samtidig får Blom tilgang til Microsofts kunder og verdensomspennende salgsnett. Blom vil motta en avtalt andel av inntektene som skapes gjennom denne bruk av databasen. Blom er det første norske selskapet til å inngå en slik avtale med Microsoft.

Eksempel på skråbilde

Skråbilde fra Oslo Plaza.

Tidligere i år (mars) meldte Blom at selskapet hadde inngått en langsiktig lisensavtale med Microsoft for bruk av Pictometry-databasen i Windows Live Local. Denne første avtalen var en «business to consumer»-avtale hvor kundene kun fikk anledning til å se bildene. Mens den nye avtalen er en «business to business»-avtale hvor Microsofts bedriftskunder kan laste ned og bruke bildene til kommersielle formål.

Bloms Pictometry-database består av avanserte flyfoto og er Europas største samling av flyfoto. Når Pictometry-databasen er komplett ved utgangen av 2007, vil den omhandle 900 byer, det vil si alle byer med mer enn 50.000 innbyggere, i 23 europeiske land.

Bildene som blir tatt både fra skråvinkel og rett ovenfra, kan brukes til mange formål, som til byplanlegging, «blue lights», nettbaserte karttjenester, bilnavigasjon, av telekommunikasjonsbransjen og til 3D-visualiseringer, bare for å nevne noen.

– Pictometry er georefererte flyfoto-skråbilder. De blir tatt slik at man for eksempel kan se en bygning fra alle sidene og ovenfra, noe som gjør at brukeren kan bevege seg rundt et hus, zoome ut og se på nabolaget, og så videre, sier finansdirektør i Blom Jan Erik Braathen til IT-nytt.

Da Blom mandag signerte den nye gigantavtalen med Microsoft, føyer den seg inn i rekken av flere andre lisensavtaler som til sammen har en verdi på 10 millioner kroner, Braathen ønsker dog ikke å avsløre verdien på den nye avtalen for IT-nytt. Men kan fortelle at avtalen gir Blom en engangssum per bedriftskunde, og en sum som er volumavhengig, altså basert på antall klikk – men det er liten tvil om at det er svært store beløp det er snakk om.

Microsoft bruker allerede Pictometry-data fra Blom i Windows Live Local, der de legges ut fortløpende frem til databasen blir ferdigstilt innen utgangen av 2007.

For mer informasjon, se Bloms pressemelding og Blom: More About the Geographical Information Division.