Norge kan avgjøre OOXML-striden

Standard Norge og OOXML I løpet av fredag 31. august vil Standard Norge ta en avgjørelse i den omstridte ISO-sertifiseringen av Microsofts dokumentstandard OOXML, opplyses det på telefon med IT-nytt. En av Norges fremste eksperter på området mener Norges stemme kan bli avgjørende.

– Standard Norge har ikke peiling

Geir Isene, daglig leder i FreeCode.no og leder i Abelia/Norstellas FriProF, har sterke meninger om den omstridte ISO-sertifiseringen av Microsofts nye dokumentstandard OOXML. Han var en av deltakerne i komitéen da Standard Norge forrige uke samlet representantene for å diskutere Norges synspunkt på om OOXML burde bli godkjent som en åpen ISO-standard.

Geir Isene

Geir Isene i FreeCode.no.

Geir Isene sparte ikke på kruttet da IT-nytt tok kontakt, og sa rett ut at han mener Standard Norge ikke har peiling. Standard Norge er standardiseringsorganet som skal avgjøre hva Norge skal stemme i saken om OOXML skal bli godkjent som en åpen standard hos ISO.

OOXML-standarden i seg selv er et makkverk – den er tragisk, både i innhold og form, og hvis den blir vedtatt av ISO får vi doble standarder, sier Geir Isene.

Med doble standarder sikter han til det allerede godkjente dokumentformatet ODF (Open Document Format), en åpen standard som blant annet brukes i kontorprogrammet OpenOffice, og er et gratis alternativ til Microsoft Office.

Han får også støtte fra andre møtedeltakere. Bjørn Venn, IT-rådgiver i Buskerud fylkeskommune og evangelist for fri programvare og åpne standarder, som forøvrig er hovedmannen bak opprettelsen av det nye nasjonale kompetansesenteret for fri programvare (friprog.no), er langt på vei enig med Geir Isene, men uttaler seg mer forsiktig.

– De har ikke vist oss at de har fagkompetanse på dette selv, tvert imot har de sagt at de ikke har kompetanse på området. De har heller ikke vist oss at de er i kontakt med internasjonale universitetsmiljøer som har kompetanse på dette, sier Bjørn Venn. «Jeg sier ikke at Standard Norge ikke har det, og jeg håper de har det, men de har ikke vist oss det.»

Skikkelig ille med ja til OOXML

Geir Isene mener det er skikkelig ille hvis Norge sier ja til OOXML, og det blir en vedtatt ISO-standard.

– Ja, det ville vært ille. Da måtte særlig det offentlige forholde seg til to dokumentformater, og det vil doble kostnadene, påpeker Isene.

Heller ikke Bjørn Venn er begeistret over tanken på at OOXML skal bli en ISO-standard, og legger ikke skjul på at han også ønsker at Norge skal stemme nei til OOXML.

– Motparten hevder at OOXML og ODF ikke blir konkurrerende standarder, men vi vet jo hva dette egentlig handler om – det handler om markedsmakt, sier Bjørn Venn. «Microsofts baktanke er å sikre fortsatt markedsdominans innenfor kontorprogrammer.»

Bjørn Venn henviser til en artikkel fra Operas teknologidirektør, Håkon Wium Lie som viser til hvordan det alltid er vanskelig, og sjeldent ønskelig, for en monopolist å gå inn i et standardiseringsarbeid.

– Microsoft deltok med ODF i starten, men så så de at det ikke førte frem og at det ikke ville tjene dem – så begynte de arbeidet med OOXML, forklarer Bjørn Venn.

Geir Isene viser i tillegg til Standard Norges møte i forrige uke, hvor hensikten var å diskutere Norges syn på om OOXML burde bli en ISO-standard eller ikke, hvor han mener Microsoft har kjøpt representanter til å tale sin sak.

– Det var tre personer fra Microsoft, fire fra deres partnere, og tre personer fra et innleid selskap som Microsoft kjøper for å få OOXML gjennom – dette selskapet heter Questpoint, avslører Isene. «Det er ikke noen tvil om at Microsoft bruker enorme ressurser for å få dette gjennom.»

Norges stemme kan bli vesentlig

Bjørn Venn

Bjørn Venn, IT-rådgiver.

Geir Isene forteller at han sitter med en tavle foran seg med landene som foreløpig offisielt har gått ut og sagt hva de vil stemme, og at han ut fra sin oversikt mener Norges stemme kan bli avgjørende for om OOXML blir godkjent av ISO.

– Jeg begynner å bli mer optimistisk etter hvert som jeg fikk med meg de nye landene som har uttalt seg, sier Isene. «Jeg ser jo at det er et res av land som kommer til å svare ja, og tror derfor Norges stemme kan bli vesentlig.»

Men samtidig peker han på små land som Fijiøyene, Kasakhstan og Elfenbenskysten, som har sagt ja, og at dette er land som ikke har noen historie på å arbeide med standardisering, og konkluderer derfor med at de er kjøpt og betalt av Microsoft.

– Folk kan jo selv regne ut hva som har skjedd. Microsoft har kjøpt deres støtte, sier Geir Isene.

Det er tydelig at marginene kan bli knappe. Det er 31 land i ISO-komitéen som skal stemme, og dersom flere enn ti av dem stemmer nei blir ikke OOXML vedtatt som en ISO-standard.

Geir Isene legger ikke skjul på at han er spent, men både håper og tror at det kanskje kan gå den rette veien og ende opp med et nei til OOXML.

Bjørn Venn har derimot ikke noen formening om utfallet, men sier han håper det blir et nei, og at han har tillitt til Standard Norge.

– Personlig har jeg tillitt til at Standard Norge lykkes med å danne seg et bilde av situasjonen og stemme det som er det riktige, sier Bjørn Venn til IT-nytt.

Mener det er misforståelser

Viseadministrerende direktør i Standard Norge, Ivar Jachwitz tror uttalelser om at de «ikke har peiling» skyldes misforståelser.

– Vi har god peiling på hvordan vi skal forholde oss til en prosess som den vi er inne i nå, sier Jachwitz. «Poenget vårt er å få mest mulig kunnskap fra miljøene slik at vi kan gjøre oss opp en mening.»

På kritikken som er kommet rundt gjennomførelsen av Standard Norges møte 22. august, mener han at møtedeltakerne kanskje hadde andre forventinger til møtet enn det de fikk ut av det, men at de umiddelbare reaksjonene etter møtet var gode.

– Den umiddelbare reaksjonen etter møtet var slutt, var i hvert fall at de var glade for å ha kunnet komme frem med sine synspunkter, sier Jachwitz. «Et vesentlig poeng er at møtet hadde til hensikt å få en drøftelse av kommentarene vi hadde mottatt på forhånd.»

Han forklarer prosessen med at det først er en høringsfrist, deretter et møte i komitéen når kommentarene foreligger, hvorpå de til slutt skal drøfte hva de skal stemme og sende inn.

Han sier det var mange kommentarer på møtet, men at det er viktig å være oppmerksom på at det er det tekniske innholdet det skal kommenteres på.

– Vi danner oss et bilde av hvor synspunktene ligger, sier Jachwitz. «Vi er klar over at det i denne saken er kommersielle interesser både på den ene og andre siden.»

Vedrørende kritikere som påpeker at flere av aktørene som deltok på Standard Norges møte er kjøpt og betalt av Microsoft for å støtte OOXML, svarer han slik:

– Det er jo slik at en komité består av ulike parter. Hvis det er fire personer fra en part, betyr ikke det at den teller firedobbelt, forklarer Jachwitz. «Men poenget er at vi driver jo ikke å teller opp stemmer, men vi foretar en avgjørelse basert på innspillene og en totalvurdering.»

Han viser videre til at Standard Norge ikke skal ha noen mening om det tekniske grunnlaget, men kun basere seg på de innspill som kommer inn.

Til slutt kan han avsløre at Standard Norge i løpet av fredag 31. august, eller senest innen klokken 24:00, kommer til å ta en avgjørelse.

– Vi skal ha en liten prosess, vi har jo hatt et møte som var greit nok i og for seg. Vi har samlet de kommentarene vi har fått, og sendt dem tilbake til møtedeltakerne slik at de kan se på det, og så skal de komme med en tilbakemelding på det i løpet av dagen i dag, sier Jachwitz til IT-nytt.

(Foto: IT-nytt.)

3 thoughts on “Norge kan avgjøre OOXML-striden”

 1. Jeg forsøkte å søke etter litt info rundt prosessen på standard.no, men fikk følgende melding da jeg søkte på “OOXML”:
  “Ditt søk etter “ooxml” returnerte 0 treff”
  Jeg forsøkte likegjerne å kjøre den siden gjennom W3C sin HTML-validator og fikk følgende melding:
  “This page is not Valid (no Doctype found)!
  Result: Failed validation, 108 Errors”
  Jeg forsøkte så å finne ut om det er mine skattepenger som benyttes til å drive Standard Norge, og klikket “Om oss”. Det viser seg at Standard Norge er en “privat og uavhengig medlemsorganisasjon”.
  De har også følgende kjerneverdier:
  “- Troverdig
  – Endringsdyktig
  – Inkluderende”
  Videre forsøkte jeg å trykke på “Standarder på høring”. Der må man først registrere seg. Den prosessen gikk skeis da jeg har en apostrof i gatenavnet mitt:
  “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error ‘80040e14’
  Line 1: Incorrect syntax near ‘vei’.
  /NSbasenIncludesfunclib.asp, line 397”
  Jeg forsøkte igjen, uten apostrofen, og det så ut til å fungere.
  Hva er poenget mitt?
  Jo, hvordan kan vi stole på et standardiseringsorgan som ikke engang klarer å følge en HTML-standard?
  Er det virkelig slik at standardiseringsprosesser som i stor grad påvirker staten skal kunne styres av kommersielle interesser?

Comments are closed.