Mer til bredbånd og sterkere IT-satsing

FAD 2007 I budsjettet foreslår Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) 122 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene, samt nye midler til den offentlige nettportalen MinSide og til satsingen på åpne IT-standarder.

Oslo (NTB): En fortsatt sterk offentlig sektor, mer bredbånd til distriktene og sterkere IT-satsing er budsjettsignalene fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

– Ingen er tjent med at offentlig sektor blir splittet opp, privatisert og nedbygd slik den forrige regjeringen holdt på med, sier Grande Røys.

Hun varsler at fornyingsarbeidet skal basere seg på de tre store reformene i offentlig forvaltning: Pensjonsreformen, etableringen av NAV (Ny arbeids- og velferdsordning), og et mer robust regionalt forvaltningsnivå.

I fornyingsdepartementets budsjettforslag legger Grande Røys inn 122 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene. Målet er bredbåndsdekning til alle i løpet av neste år.

Fornyingsministeren varsler også at det skal legges fram en helhetlig stortingsmelding om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i løpet av neste år. Hun gir nye midler til den offentlige nettportalen MinSide og til satsing på åpne IT-standarder.

1 thought on “Mer til bredbånd og sterkere IT-satsing”

Comments are closed.