Lundteigen vil dele opp Telenor

Per Olaf Lundteigen Telenor må deles opp slik at staten igjen får ansvaret for utbygging av teleinfrastruktur i hele Norge, mener Per Olaf Lundteigen (Sp), som tror det vil hindre Telenor i å fortsette å utnytte monopolsituasjonen selskapet fortsatt har.

Oslo (NTB): – Hver dag ser vi tydelig hva Telenor ser som sin rolle og hva de prioriterer. De tar ikke samfunnsansvar, men gjør alt for å tjene mest mulig penger, sier han til Dagens Næringsliv.

Videre påstår han at Telenor kun gjør det som er kommersielt interessant for selskapet, og at dette går ut over enkeltabonnenter, enkelte bygder og sentrale strøk med dårlig telekapasitet, som ikke får bredbånd.

– Telenor utnytter kynisk den monopolsituasjonen selskapet fortsatt har. Er det ikke penger å hente ved å oppgradere eller bygge ut nettet, lar de heller være, sier han, og foreslår et eget statlig foretak som skal sørge for all fysisk infrastruktur i hele landet.

Dagens Næringsliv skriver at regjeringen trolig ikke kommer til å følge Lundteigens råd i eierskapsmeldingen som legges fram 8. desember. Likevel hevder Sp-politikeren at sterke krefter i de tre regjeringspartiene ønsker at arbeidet med en oppsplitting av Telenor må vurderes.

1 thought on “Lundteigen vil dele opp Telenor”

Comments are closed.