Lovforslag forbyr sjefen å lese ansattes e-post

FAD og Datatilsynet I et høringsbrev fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) foreslås det å forby arbeidsgivere å lese ansattes e-post, samt at Datatilsynet skal kunne ilegge bedrifter som bryter reglene bøter. Høringsfristen for forslaget er satt til 17. januar 2007.

Oslo (NTB): Regjeringen vil forby arbeidsgivere å lese ansattes e-post. I et lovforslag som nå er sendt ut på høring, slås det fast at arbeidsgiver som hovedregel ikke har rett til innsyn i e-poster.

I notatet foreslår regjeringen også at Datatilsynet skal kunne gi gebyrer til bedrifter som bryter reglene, melder NRK.

Datatilsynet ønsker det nye lovforslaget velkommen, og sier det innebærer at reglene blir klarere.

– Det viktigste er at man får et klart utgangspunkt om at arbeidsgivere ikke har noe i de ansattes e-postkasser å gjøre, med mindre det foreligger helt spesielle grunner, sier seniorrådgiver i Datatilsynet Astrid Flesland.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) mener lovforslaget ivaretar rettighetene til så vel arbeidsgiverne som arbeidstakerne.

1 thought on “Lovforslag forbyr sjefen å lese ansattes e-post”

  1. Dette lovforslaget ønsker også jeg velkomment. Ikke at jeg har noe å skjule og ei heller hadde hatt mye imot om min arbeidsgiver saumfarte innboksen min, men det er en prinsippsak. Arbeidsgivere har like lite lov til å avlytte telefonsamtaler gjort over telefonutstyr- og abonnement eid eller betalt av arbeidsgiveren selv, så hvorfor e-post (fordi det er elektronisk tekst og derfor mye enklere å “avlytte”) er unntatt fra loven, skjønner jeg ikke.

Comments are closed.