Lover én milliard til bredbånd og mobil

Åslaug Haga Senterparti-leder Åslaug Haga vil sikre bosettingen i distriktene og vil gi én milliard kroner for å oppnå full bredbånd og mobildekning over hele landet.

Oslo (NTB): Kommunal- og regionalministeren og regjeringen vil gi pengene over de neste sju årene. Telenor har beregnet kostnadene for å oppnå fullstendig mobildekning til om lag 900 millioner kroner. Samtidig utfordrer ministeren fylkene, kommunene og næringslivet i distriktene til å skaffe til veie enda en milliard for å etablere ny infrastruktur.

– Dette er en svær satsing som er helt nødvendig. Jeg vil legge én milliard på bordet slik at jeg kan sette meg i førersetet for å få bredbånd og mobildekning til hele folket. Gjennom mobil- og distriktsmilliarden skal vi fjerne det digitale klasseskillet mellom by og land, sier Åslaug Haga til Nationen.

Til Trønder-Avisa sier Haga at satsingen handler om å gi folk valgfrihet til å leve hvor de vil. Da er også et godt utbygd mobilnett og skikkelig bredbåndstilbud nødvendig.

– Små steder skal få mobildekning helt på høyde med de store byene, sier Åslaug Haga, som starter Senterpartiets valgkamp i Tromsø fredag.

(Foto: Senterpartiet.)

1 thought on “Lover én milliard til bredbånd og mobil”

  1. Dette er et kjempebra tiltak. Selv om jeg selv bor i by har jeg familiemedlemmer som bor i grisgrendte strøk med dårlig mobiltelefondekning og mangel på bredbånd.

Comments are closed.