Lager gratis norsk taleprogram

Høytalere På oppfordring fra Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) har Microsoft inngått et samarbeid med departementet om å utvikle gratis norsk programvare for talesyntese – programmet som kun blir å få for Windows er planlagt lansert i løpet av 2007.

Med programvare for talesyntese kan blinde, svaksynte og andre personer med generelle lesevansker få lest opp tekst fra skjermen i datamaskinens høytalere.

Talesyntese har lenge vært tilgjengelig for Windows, som for eksempel med skjermleseren JAWS, men kun på engelsk og kinesisk. Det foreligger planer for både tysk, fransk og spansk, men når vi får norsk talesyntese for Windows i 2007, blir vi blant de aller første språk i verden med gratis talesyntese tilgjengelig. Det nye programmet kommer til å ha støtte for både bokmål og nynorsk.

Taleprogrammet skal utvikles av Microsoft i samarbeid med LingIT og NTNU. Teknologien som løsningen skal bygge på heter Talsmann, og er utviklet av Telenors forsknings- og utviklingsavdeling.

– Dette er et godt tegn på at vi som IT-nasjon ligger i fremste rekke internasjonalt når det gjelder elektroniske løsninger og digital inkludering, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

– Norge blir et av de aller første landene i verden med et fritt tilgjengelig nasjonalt talesynteseprogram, og det er vi selvsagt stolte av, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Knut Morten Aasrud.

Ifølge pressemeldingen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) antas det at 130.000 personer i Norge har alvorlige synsproblemer, og at opp mot 400.000 har så store lese- og skrivevansker at de har problemer med å fungere i arbeidslivet.

Fordi taleprogrammet kun blir å få for Windows, tok IT-nytt kontakt med departementet for å spørre om de også kom til å ta initiativ til utvikling av taleprogramvare for Linux-baserte operativsystemer:

– På initiativ fra Fornyingsministeren har Microsoft kastet seg rundt for å gjøre dette tilgjengelig for Windows-brukere. For brukere av andre operativsystemer, vil regjeringen prøve å legge til rette for at også disse kan få tilgang til samme type programvare, sa informasjonsrådgiver i departementet, Jan-Anders Dam-Nielsen til IT-nytt.

Undertegnede synes svaret lover godt for fremtiden, og krysser fingrene for at departementet kommer til å gjøre alvor av løftet om å bidra til at også personer med funksjonshemninger skal kunne velge fritt mellom Windows og Linux-baserte operativsystemer.

Kilde: Pressemelding fra FAD. Foto: Crystal Kirk. Grafikk: Stian Iversen.

4 thoughts on “Lager gratis norsk taleprogram”

  1. “På initiativ fra Fornyingsministeren har Microsoft kastet seg rundt for å gjøre dette tilgjengelig for Windows-brukere”
    Kastet seg rundt, hva mener du her?

  2. Som det også tydelig fremkommer, er dette et sitat, og altså ikke en uttalelse fra meg. Mulig du skjønte det, men slik du stilte spørsmålet ble jeg i tvil …

  3. Ser at jeg burde stilt spørsmålet litt anerledes ja ;P Litt trøtt så burde kanskje ikke tenke på slikt utalelser nå, hehe, men stusset veldig over den “kastet seg rundt” som jeg leser som at Microsoft har vært veldig imot og så kom ministeren plutselig var dem veldig for noe som får meg til å undre mer på hva som ligger i avtalen som jeg enda ikke har sett snurten av, er den hemmelig??

  4. Ny norsk (ufri)talesyntese, i sammarbeid med staten.

    Gårdagens store norske IT-nyhet var at staten ved fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) har oppfordret til at microsoft og telenor skal få til en ny norsk talesyntese, som prater både nynorsk og bokmål. Denne talesyntesen skal alle som bruker windows fritt kunne laste ned …

Comments are closed.