La ut tusenvis av personnumre på Internett

Haugesund kommune Mandag ble det avslørt at en liste med tusenvis av personnumre lå fritt tilgjengelig på Haugesund kommunes nettsider, i tillegg til privatpersoner, inneholdt den også personnummeret til tre av byens kommunaldirektører, rådmannen og ordføreren.

Haugesund (NTB): En liste med tusenvis av personnumre var mandag tilgjengelig på Internett via Haugesund kommunes nettsider.

Google-søk med sladdet personnumer

Listen som mandag lå ute på kommunens nettsted, inneholdt 14.169 navn på privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Listen ser ut til å være en oversikt over alle som eier eiendom i kommunen. Privatpersoner var oppført med fullt fødselsnummer. Dette er i strid med forskriftene til personopplysningsloven.

– Åh! Dette var ikke bra, sa Arne Kjell Øverland i IKT-avdelingen i Haugesund kommune til h-avis.no da han mandag formiddag ble gjort oppmerksom på listen.

Et kjapt søk på søkemotoren Google avslørte mandag at heller ikke Haugesund kommunes rådmann Hildegunn Staurseth slapp unna datatabben.

Også de tre kommunaldirektørene Eilif Fjon, Stål Alfredsen og Tore Haaland var blottlagt med personnummer. Da det viste seg at ordfører Petter Steens navn også var å finne, ble det fortgang i arbeidet med å fjerne listen fra kommunens nettsider.

Steen betegner saken som svært uheldig. Han kunne mandag ikke forklare hvordan listen hadde blitt lagt ut.

Datatilsynet reagerer kraftig

– Dette er en brøler. Fødselsnummer skal ikke offentliggjøres på denne måten, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet.

Skåra viser til forskriftene i personopplysningsloven om at numrene ikke skal gjøres offentlige.

I et møte i formannskapet i Haugesund kommune 23. november i fjor ble det forøvrig gjort et enstemmig vedtak om at personnumre må sladdes (PDF-versjon av møteprotokollen) slik at de ikke kommer i offentlige papirer.

Se også: Haugesunds Avis: Legger seg flat.

3 thoughts on “La ut tusenvis av personnumre på Internett”

  1. Eneste jeg har kommet over som har vært skrevet om det er dette: “Etter det h-avis.no forstår har fila ikke blitt aktivt publisert, men filen har ligget usikret på kommunens servere.”

Comments are closed.