Krever sikrere nettbankløsninger

Kristin Halvorsen I går kunne vi lese at forbrukerminister Karita Bekkemellem (Ap), vurderte å styrke nettbankkundenes rettigheter, dette i etterkant av saken hvor en kunde tapte en halv million. Nå er finansminister Kristin Halvorsen (avbildet til høyre) også kommet på banen, og hun har sendt et brev til Kredittilsynet hvor hun foreslår tre mulige tiltak som vil øke sikkerheten ved betaling i nettbank.

Oslo (NTB): Finansminister Kristin Halvorsen (SV) krever at det blir sikrere for folk å bruke nettbank.

Halvorsen sendte tirsdag et brev til Kredittilsynet. I brevet understreker hun at nettbank er en effektiv betalingsform som kundene har en sterk tilskyndelse til å bruke på grunn av forholdsvis lave gebyrer. Men utviklingen i bruken av nettbanker fremover, vil avhenge av at sikkerheten både oppfattes som, og faktisk er, sterk, påpeker hun.

I brevet foreslår Halvorsen tre mulige tiltak som vil bidra til å øke sikkerheten ved betaling i nettbank, skriver Dagens Næringsliv.

Blant tiltakene hun ber Kredittilsynet se på, er å begrense hvor stort enkeltbeløp man kan overføre via nettbank. Hun vil også ha en vurdering av om nettbanken bør be om mer enn bare et kontonummer eller KID-nummer, ved at man får en feilmelding dersom det ikke er samsvar mellom navn/KID-nummer og kontonummer. Til sist vil hun at det blir innført begrensning på hvor store tap en kunde selv skal bære dersom det oppstår feil.

– Særlig forslaget om at ikke lenger bare kontonummeret skal være tellende for om en betaling går gjennom, men at enten KID-nummeret eller et navn må kunne knyttes til utbetalingen i tillegg, vil bidra til økt sikkerhet. Hvis ikke kontonummeret stemmer med navn eller KID-nummer, skal kunden få en feilmelding, sier Halvorsen.

Hun venter at Kredittilsynet raskt svarer på brevet, og at tiltak snarlig vil være på plass.

3 thoughts on “Krever sikrere nettbankløsninger”

  1. Skal diskutere nettbanksikkerheten

    I etterkant av saken hvor en kvinne tastet feil i nettbanken og tapte nærmere en halv million kroner, har FNH og Sparebankforeningen nå satt ned en arbeidsgruppe som skal diskutere mulige løsninger for å bedre sikkerheten i nettbanken.

Comments are closed.