Krever regler mot snoking i ansattes e-post

E-post fingeravtrykk I etterkant av at det på tirsdag ble kjent at Redningsselskapet hadde rett til å lese de ansattes e-post, har Høyre kommet på banen, og krever nå at det innføres regler mot arbeidsgivers rett til innsyn i e-post.

Det var i fjor høst at Datatilsynet anmeldte Redningsselskapet og dets daværende generalsekretær Monica Kristensen Solås for å ha snoket i de ansattes e-post. Men på tirsdag valgte Statsadvokaten å henlegge saken fordi Redningsselskapet har en datainstruks hvor det fremkommer at arbeidsgiver kan gå inn i de ansattes e-post.

I henleggelesen fra Statsadvokaten står det ifølge Nettavisen:

«Ved vurderingen er det lagt til grunn at e-postsystemet er en del av arbeidsgivers eiendom og det er installert som et arbeidsverktøy. Dette er også nedfelt i Redningsselskapets datainstruks punkt 4, som alle ansatte er kjent med og har underskrevet. På denne bakgrunn er statsadvokaten kommet til at straffelovens paragraf 145 annet ledd ikke kommer til anvendelse i saken.»

I pressemeldingen fra Redningsselskapet sier fungerende generalsekretær Kjell L. Brevik seg tilfreds med påtalemyndighetens avgjørelse, og er glad for at de unngår en straffesak.

Etter at Statsadvokatens beslutning ble kjent, kom Høyre på onsdag med et utspill hvor de krever at det innføres regler for å hindre arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post.

– Arbeidsgiver har ikke lov til å avlytte de ansattes samtaler. Hvilket kommunikasjonsmiddel et budskap kommer i kan ofte være tilfeldig. E-post bør ikke forskjellsbehandles på en måte som gir noen utvidet rett til snoking og dermed et dårligere personvern, sier IKT-politisk talsmann i Høyre, Trond Helleland.

Videre sammenligner han det å lese sine ansattes e-post med å lese andres brev og SMS, eller å lytte til andres telefonsamtaler.

Tidligere har Fornyingsministeren lovet å komme med en ny forskrift som skal regulere arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post, men nå mener Helleland at arbeidet ikke kan utsettes lengre, og krever at Regjeringen handler nå.

(Kilde: Se lenker i artikkelen.)

2 thoughts on “Krever regler mot snoking i ansattes e-post”

  1. Datatilsynet klager på vedtak om e-postsnoking

    Tirsdag forrige uke henla statsadvokaten saken mot Redningsselskapet for snoking i ansattes e-post. Kort tid etter kom Høyre på banen og krevde regler mot snoking i ansattes e-post, og i dag ble det kjent at Datatilsynet klager saken inn til Riksadvoka…

  2. Fagforbund vil ha e-postsak for retten

    Fagforbundet Lederne har påklaget statsadvokatens beslutning om å henlegge saken mot Redningsselskapet for snoking i de ansattes e-post, de mener beslutningen beror på et mangelfullt grunnlag og en feilaktig forståelse av straffebestemmelsene.

Comments are closed.