Innbyggerportalen MinSide lansert

MinSide Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) lanserte som ventet mandag den nye innbyggerportalen MinSide, en portal som skal samle alle de viktigste offentlige tjenestene på én og samme nettside.

Norge.no som er en virksomhet underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har fått ansvaret for den nye innbyggerportalen MinSide. MinSide finnes i versjoner på både på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

MinSide får hver enkelt innbygger sin egen skreddersydde side med offentlige elektroniske tjenester og dialog med offentlig forvaltning. Der skal man man blant annet kunne bytte fastlege, melde flytting, endre på skattekortet, bestille helsetrygdkort eller søke om fastrente på studielånet. I tillegg får man innsyn i informasjon om seg selv i offentlige register, og kan for eksempel gjøre oppslag på stikkord som «Min adresse», «Min fastlege», «Mine eiendommer» og «Mine kjøretøy».

– Tenk deg at familien skal flytte til en annen del av landet. Da må en til Skatteetaten sitt nettsted for å melde flytting, på NAV sitt nettsted for å finne en ny fastlege på stedet en skal flytte til, og til kommunens nettsted for å søke om barnehageplass. Med MinSide kan du gjøre alt dette på samme plass, sier Fornyingsminister Heidi Grande Røys.

MinSide tilbyr også en sikker elektronisk postkasse for meldinger til og fra offentlig forvaltning, hvor man kan få personlige meldinger fra virksomheter, som for eksempel melding om behandlingen av en søknad eller melding om at ens kjøretøy skal til periodisk kjøretøykontroll, og så videre.

– Dette er en grunnpakke med et utvalg tjenester fra 6 statlige etater og 23 kommuner. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått med de første kommunene i MinSide. De har gått foran og vist at en kan oppnå resultat ved samarbeid på tvers av sektorgrensene. Men dette er bare starten. Målet er at alle relevante elektroniske tjenester, både fra stat og kommuner, skal bli tilgjengelig i MinSide, sier Fornyingsministeren.

For å få tilgang til MinSide må man logge seg inn med PIN-koder. PIN-kodene og informasjon om MinSide blir i disse dager sendt ut sammen med skattekort eller frikort til omtrent fire millioner innbyggere frem til nyttår.

Mer informasjon om MinSide finner du på minside.no og i informasjonsbrosjyren Hva er MinSide? (PDF).

Kilde: Pressemelding: Lansering av innbyggjarportalen Miside.

2 thoughts on “Innbyggerportalen MinSide lansert”

  1. Det skal bli spennende å ta MinSide i bruk og få erfaringer med den. Jeg håper at dette er og blir helhjertet og at all offentlig kommunikasjon til og fra publikum skjer der. Å kunne sende flyttemeldinger og gjøre alt rundt dét på ett sted høres utrolig behagelig ut.
    Jeg håper også at sikkerheten er godt ivaretatt og at nettstedet ikke får seg en stygg ripe i lakken pga dårlig beskyttelse mot SQL Injections, XSS-angrep, o.l.

Comments are closed.