IKT i husholdningene i 2006

ADSL-ledning Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag frem nye tall som viser at familier med barn og familier med høy inntekt i langt større grad enn andre har tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og at personer med høy utdanning bruker PC betraktelig oftere enn personer med lav utdanning.

Dagens rapport fra Statistisk sentralbyrå er svært vidtstrekkende, men her er noen utdrag:

Syv av ti husholdninger har tilgang til Internett, av disse er 80 prosent via brebånd. Videre har tre av fire husholdninger tilgang til PC, og daglig bruker 66 prosent av den norske befolkningen PC. Bredbånd er det derimot kun seks av ti husholdninger som har. De som har bredbånd utgjør samlet sett 57 prosent av husholdningene, dette er en økning på 16 prosent siden andre kvartal 2005. Det er ADSL og forskjellige DSL-teknologier som er blitt vanligst å bruke for å koble seg til Internett.

84 prosent av husholdningene som har en samlet bruttoinntekt på over 600000 kroner har bredbånd, mens andelen for husholdninger med inntekter under 200000 kroner kun er 39 prosent. Økningen i antall nye bredbåndstilknytninger skjer i større grad hos husholdninger med en inntekt over 400000 kroner enn hos andre. Av husholdningene som har en inntekt på over 600000 kroner er det kun fire prosent som ikke har tilgang til Internett, mens det blant husholdningene som har en inntekt på mindre enn 200000 kroner er hele 54 prosent som ikke har tilgang til Internett.

På hverdagene er det flere menn enn kvinner som bruker PC, mens personer med høyere utdanning bruker PC oftere enn personer med lav utdanning. Hele 85 prosent av befolkningen har brukt Internett i løpet av de tre siste månedene.

Til slutt kan vi lese at de fleste bruker Internett til fornuftige ting, som det å søke etter informasjon, handle i nettbutikker og benytte offentlige tjenester, og annet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå: 6 av 10 husholdninger har bredbånd.