IBM med digital oversettelse for døve

IBM SiSi SiSi (Say it Sign it) er navnet på IBMs nye innovative program for oversettelse av tale til tegnspråk. Ved hjelp av teknologi for talegjenkjenning oversetter det automatisk tale til tegnspråk, hvorpå oversettelsen blir presentert på en skjerm av en animert digital person.

«SiSi bringer sammen en rekke datateknologier. En modul for talegjenkjenning konverterer tale til tekst, som SiSi så gjør om til bevegelser som brukes til å animere en avatar med tegnspråk.», forklarer IBM i en pressemelding.

SiSi skal ifølge IBM kunne brukes i de fleste sammenhenger så lenge det er tilgang til en skjerm. Som på personlige datamaskiner, i fjernsynssendinger og av foredragsholdere eller lærere i lokaler med storskjerm. Andre områder som nevnes er video- og radio-sendinger på Internett og tale-e-post – det ser kun ut til å være fantasien som setter grensene.

Programmet foreligger i første omgang kun som en prototype med britisk tegnspråk, men skal ifølge IBM utvikles videre og etter hvert lanseres som et kommersielt produkt på flere språk.
I videoboksen integrert i denne artikkelen, kan du selv spille av en demonstrasjon og se hvordan SiSi oversetter tale til tegnspråk.

Kilde: IBM Research Demonstrates Innovative «Speech to Sign Language» Translation System.