Hvem skriver egentlig Wikipedia?

Wikipedia Aaron Swartz skriver i artikkelen «Who Writes Wikipedia?» om en oppsiktsvekkende undersøkelse Jimbo Wales, grunnleggeren av det brukerredigerte nettleksikonet Wikipedia, har gjort.

Forestillingen folk flest har om at Wikipedia blir skrevet av tusener på tusener av individuelle brukere, er, ifølge grunnleggeren selv, feil. Han påstår at det kun er en liten dedigert gruppe på noen få hundre personer som står for det vesentlige arbeidet.

Ifølge Jim Wales’ undersøkelse viser det seg at over 50 prosent av redigeringene blir gjort av 0,7 prosent av bidragsyterne, noe som ikke utgjør mer enn 524 personer! Mens kun 2 prosent av de mest aktive brukerne, noe som utgjør 1400 personer, har stått for 73,4 prosent av alle redigeringene. De gjenstående 25 prosentene var fra folk som kun bidro med mindre endringer, som for eksempel å rette en stavefeil eller to …

Men er det virkelig mulig, at omtrent tusen frivillige på dugnad, alene har skrevet verdens største leksikon på under fire år? Det kan vel ikke stemme? Det mener i hvert fall ikke artikkelforfatteren, Aaron Swartz. Les den originale artikkelen for å få med deg hans kritiske spørsmål, motargumenter og mer eller mindre uklare konklusjoner, den er vel verd det: Raw Thought: Who Writes Wikipedia?

3 thoughts on “Hvem skriver egentlig Wikipedia?”

  1. Har selv bidrat mye til wiki. Det er akkurat som å ta notater på skolebenken – du lærer bedre av å skrive det ned.

Comments are closed.