Har EU-dommen mot Microsoft noen effekt?

Etter EU-domstolens avslag på Microsofts anke 17. september, har striden mellom EU-kommisjonen og Microsoft vært et hett tema – vi har tatt en prat med representanter fra Opera Software, Skolelinux og Microsoft Norge.

Striden mellom EU-kommisjonen og Microsoft strekker seg helt tilbake til 1998, og dreier seg svært kort oppsummert om hvorvidt Microsoft har misbrukt sin dominerende stilling i markedet for operativsystemer til å skvise ut konkurrenter i programvaremarkedet. Ett av stridsspørsmålene er relatert til at Microsoft har forhåndsinstallert sin mediaspiller, Windows Media Player i Windows, og på denne måten ødelelagt konkurransen med andre leverandører av mediaspillere, noe EU-kommisjonen i 2004 konkluderte med da den ga selskapet pålegg om også å tilby Windows-versjoner uten mediaspilleren forhåndsinstallert, dette ble også fastslått av EU-domstolen da den mandag avviste Microsofts anke fra 2004.

Microsoft har etterfulgt pålegget fra 2004, først med Windows XP N, og deretter med Windows Vista N, som begge leveres uten Windows Media Player. Prisen er den samme på disse som på tilsvarende Windows-versjoner levert med Windows Media Player.

Vil klage på Internet Explorer

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie i OperaSoftware

Opera Software, et norsk selskap som utvikler nettlesere til alt fra mobiltelefoner, TV-er, spillkonsoller og PC-er, sier de burde ha sendt inn en klage på Microsofts implementasjon av Internet Explorer allerede da RealNetworks sendte inn sin klage på Windows Media Player. På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse mandag, vurderer de nå på nytt å sende inn en klage. Dette kom fram i uttalelser fra Operas teknologisjef, Håkon Wium Lie i papirutgaven til Dagens Næringsliv denne uka, og er blitt sitert i flere norske nettaviser dagene derpå.
Da IT-nytt tok kontakt med Håkon Wium Lie for å få bekreftet dette og stille ytterlige spørsmål, viste det seg at han var blitt feilsitert på et vesentlig punkt, men han kunne bekrefte at Opera vurderer å sende inn en klage til EU-kommisjonen på at Internet Explorer kommer forhåndsinstallert i Windows.

Lie ble feilsitert i avisene Dagens IT, Aftenposten digital og Teknisk ukeblad som alle hadde sitert hverandre og Dagens Næringsliv med følgende: «Vi mener nettleseren er sentral i dommen, og for oss ser det ut som EU slår fast et prinsipp om at Microsoft ikke lenger får bundle Explorer.», står det (se skjermskudd fra Dagens IT).

– Det er feil der det står at nettleseren er sentral i dommen, jeg sa at den ikke var sentral til dem, forklarer Lie til IT-nytt. «Dommen handler ikke om nettlesere i det hele tatt, den handler om mediaplayeren.»

Men han bekrefter at Opera nå vurderer å sende inn en klage på Internet Explorer.

– Vi mener at selv om det ikke handler om nettleseren, er problemstillingen veldig lik, og vi tror derfor saken vil kunne danne grunnlag for en tilsvarende sak på nettleserområdet, sier Lie.

Men han mener det er vanskelig å si noe sikkert om hvilken sjanse de har til å nå fram med en klage, men mener absolutt de har noe å fare med.

– Vi tror jo at EU-kommisjonen er styrket nå som de har fått støtte fra EU-domstolen, og vi tror derfor de vil ønske å legge mer vekt på dette området, altså programvare, i tiden fremover, sier Lie.

Han vil heller ikke utelukke at det kan bli aktuelt å samarbeide med andre om en slik klage, men må le litt da IT-nytt spør direkte om det kan være aktuelt å samarbeide med Mozilla, selskapet bak den konkurrerende nettleseren Firefox.

– Det blir absolutt aktuelt å snakke med andre som har opplevd tilsvarende problemer som oss, akkurat hvilke har vi ikke tenkt så mye på ennå, sier Lie.

På spørsmål om hvilke effekt han tror et eventuelt pålegg om å fjerne Internet Explorer fra nye spesialutgaver av Windows kan få for Microsofts markedsandeler på nettlesermarkedet, svarer han slik:

– Jeg tror det vil ha en effekt dersom også prisen blir lavere – dét vil ha en effekt, sier Lie. «Men det burde være selvsagt at prisen også burde være lavere», legger han til.

Da IT-nytt spør om hvilken effekt han tror mandagens EU-dom vil få for folk flest, er han mer positiv.

– For brukerne tror jeg dommen vil føre til billigere og bedre produkter fordi den vil sikre konkurranse på programvareområdet, sier Lie til IT-nytt.

– Microsoft gir ikke valgfrihet

Knut Yrvin

Knut Yrvin i Skolelinux.

Relasjonsansvarlig i Skolelinux, Knut Yrvin er enig med Håkon Wium Lie, og sier til IT-nytt at han synes det er helt naturlig at dommen også får konsekvenser for Internet Explorer og andre programmer i Windows.

– Det ser ut som at dommen er veldig klar på at Windows Media Player er en applikasjon, og en applikasjon er ikke nødvendigvis noe som skal følge med operativsystemet, forklarer Yrvin.

– Når Microsoft legger ved sin underlegne nettleser som ikke har vært fornyet på lenge, i Windows, blir det vanskeligere for brukerne å få tatt i bruk nettlesere fra markedslederne som er Opera og Firefox – for leverandører av PC-er leverer bare maskiner med programmene Microsoft bestemmer skal være med, sier Yrvin.

Problemet, forklarer han, og viser til butikker som Elkjøp, nettbutikken Komplett og andre hvor man vanligvis kan velge mellom et stort utvalg av produkter, er at man ikke har denne valgfriheten når det gjelder dataprogrammer.

– Når det kommer til dataprogrammer til skrivebordet er det i praksis ingen valg igjen, sier Yrvin, og viser til at EU-kommisjonen slår fast at dette er ulovlig. «Dette i motsetning til Linux hvor det er et betydelig marked på forskjellige mediaspillere og nettlesere, og de forskjellige leverandørene av Linux har lagt ved mange ulike produkter brukerne kan velge mellom.»

– Forbrukerne får jo ikke noe alternativ når de skal skaffe seg Windows, sier Yrvin oppgitt. «Det er jo sånn i verden at folk er forskjellige og har forskjellige behov – men Microsoft har bare én løsning til alle, og man får ikke noe valg. Dét stopper innovasjon og nyskapning, for det er ikke noe å strekke seg etter.»

På spørsmål om han tror Opera Software vil få medhold i en eventuell klage til EU-kommisjonen på Internet Explorer, svarer han optimistisk.

– Ja, med tanke på det som allerede har skjedd. Opera har mye større sjanse nå enn det de hadde før dommen var endelig.

– Microsoft burde unnskylde seg

Da IT-nytt forteller om sin ringerunde til norske nettbutikker, og at Windows-versjonene uten Windows Media Player enten ikke selges, eller kun kan leveres på et fåtall maskiner, er han allerede godt kjent med situasjonen, og legger ikke skjul på sin hjertens mening.

– Microsoft burde egentlig unnskylde seg til hele dataverdenen for at de har hindret konkurransen, for når folk går i butikken er de fratatt valg av mediaspillere, sier Yrvin. «Det paradoksale er at hvis Microsoft hadde vært ydmyke, så ville de ha samarbeidet med hele IT-bransjen om å få fram konkurranse og på den måten tjent mer penger enn de gjør i dag.»
Han pekte videre på hvordan all forskning viser at konkurranse og mangfold gir mer avkastning til eierne av de forskjellige selskapene, og gir bedre løsninger for folk flest.

Til slutt avsluttet han samtalen med IT-nytt ved å vise til hvordan han mener Microsoft både kunne vært et poulært og morsomt selskap, hvis de bare hadde brukt ressursene sine på annet enn propaganda og «lobbyvirksomhet».

– Hadde Microsoft i stedet brukt tiden på sine titusenvis av ansatte til å lage bedre dataløsninger for folk flest, så ville de vært et populært og morsomt selskap i dag, og ville hatt mindre risiko for å bli utkonkurrert av Linux på mobilen og Ubuntu på skrivebordet, konkluderer Yrvin.

Windows-prinsipper skal sikre valgfrihet

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg i Microsoft Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Eirik Lae Solberg, gjorde innledningsvis først oppmerksom på at både IT-bransjen og Microsoft har endret seg mye siden saken startet i 1998, og at Microsoft allerede etterlever påleggene fra EU-kommisjonen fra 2004.

– Microsoft legger blant annet til rette for at utviklere kan utvikle applikasjoner som virker sømløst sammen med Windows. I tillegg er det fullt mulig for PC-produsenter og forhandlere å legge inn andre produsenters applikasjoner som standardprogrammer når de setter sammen nye PC-er, opplyser Solberg til IT-nytt.

Han viser også til at Microsoft i juli i fjor lanserte tre prinsipper som skal sikre valgfrihet for PC-produsenter og kunder, muligheter for utviklere, og interoperabilitet for brukere – men sier at han enda ikke har sett mye til dette i pressen, og derfor spesielt ønsker å nevne dem. Disse kan du lese på Microsoft.com/Windows Principles. Som spesielt viktige nevner han to domsaktuelle utdrag fra disse, og for å gjøre det enkelt har jeg lagt dem ut på IT-nytt/Utdrag fra Windows-principles (txt-fil).

Media Player-fri Windows lite utbredt

For å finne ut hvilken effekt EU-kommisjonens pålegg om at Microsoft også må tilby Windows-versjoner uten Windows Media Player faktisk har, tok IT-nytt en kjapp telefon til Komplett.no og PS.no (tidligere psdata.no), og svarene var ikke overraskende.

Komplett.nos produksjonssjef, Ole Soleng, svarte at det ikke var noen etterspørsel etter Windows-versjoner uten Windwos Media Player, og at de derfor ikke fører disse produktene.

Daglig leder i PS.no, Petter Aaland svarte at de til en viss grad også selger Windows-versjoner uten Windows Media Player, men at de kun kan gjøre dette på maskiner som ikke er forhåndsinstallert med Windows fra produsenten – noe som i praksis betyr at de ikke har en eneste bærbar modell uten Windows Media Player.

Da IT-nytt nevnte dette for Eirik Lae Solberg i Microsoft Norge og spurte om han hadde noen tall på hvor mange Media Player-frie Windows-versjoner som blir solgt i Norge, kunne han opplyse at det i finansåret 2006 ble solgt 28 XP-versjoner, mens det i finansåret 2007 hittil kun er solgt én Vista-versjon uten Windows Media Player.

– Det er kanskje ikke så overraskende at de aller fleste velger å kjøpe versjoner med mediaspiller siden de fleste brukere i dag har mange ulike mediaspillere installert, argumenterer Solberg.

Dette dokumenterer han ved å vise til internasjonale tall for PC-brukere som viser at 98,7 prosent har installert Adobe Flash Player, 87,6 prosent har installert Java, 83,7 prosent har Windows Media Player, 54,7 prosent har RealOnePlayer og 54,1 prosent har Adobe Shockwave Player.

– De fleste brukere har dermed av ulike grunner installert flere mediaspillere, konkluderer Solberg.

Frykter ikke Internet Explorer-klage

På spørsmål om han frykter en eventuell klage på Internet Explorer vil få medhold i EU-kommisjonen, svarer Solberg at de i forkant av lanseringen av Windows Vista hadde en grundig dialog med EU-kommisjonen, og at det ga dem trygghet for at de kunne lansere Vista med Internet Explorer i det europeiske markedet.

– Vi har informert andre selskaper i bransjen om innholdet i både Windows Vista og andre produkter vi planlegger å lansere. Hvis det kommer en klage, vil vi svare raskt og grundig på enhver henvendelse fra EU-kommisjonen, sier Solberg.

Da IT-nytt spør hvor stor konsekvens han tror et eventuelt medhold i en klage på Internet Explorer kan få for markedsandelene til Internet Explorer, har han ikke noe klart svar, og mener det er vanskelig å spekulere i slike hypotetiske situasjoner. I stedet viser han til at maskinvareprodusenter og forhandlere står fritt til å installere andre nettlesere som standardnettleser sammen med Windows når de setter sammen PC-er.

– De fleste brukere vil oppleve det som upraktisk å ta i bruk en PC som ikke har en nettleser installert og dermed måtte foreta en off-line installasjon, argumenterer Solberg. «Vi opplever at Internet Explorer er et populært produkt som uansett hevder seg godt i konkurransen.»

Må ikke gi fra seg kildekode

På spørsmål om EU-dommen krever at Microsoft må gi fra seg deler av kildekoden slik flere journalister har skrevet, svarer han avkreftende, og forklarer at pålegget fra EU-kommisjonen kun dreier seg om tekniske spesifikasjoner (API-er).

– Det stemmer ikke at Microsoft må utlevere kildekoden til konkurrenter. Denne saken har blant annet dreid seg om når et selskap må overlevere oppfinnelsene sine til konkurrenter. EU-kommisjonen har bedt Microsoft om å utlevere oppfinnelsene våre til ingen eller nesten ingen kostnader for konkurrentene, sier Solberg. «Microsoft lisensierer allerede ut teknologien vår til andre selskaper på markedsmessige og rimelige vilkår slik at de kan bygge applikasjoner som fungerer godt sammen med Windows. Vi har for eksempel slike lisensieringsavtaler med Nokia, Novell og SAP

På spørsmål om saken ikke burde stille seg likt med implementeringen av Internet Explorer som med Real Player, eller om det er en vesentlig forskjell på dette, svarer Solberg IT-nytt slik:

– Dommen forbyr ikke Microsoft å legge andre funksjoner til operativsystemet. EU-domstolen var derimot enig med EU-kommisjonen i at under de spesielle forholdene som gjaldt for Windows Media Player, så var det galt å legge til den funksjonaliteten uten samtidig å lansere en versjon uten Mediaplayer.

4 thoughts on “Har EU-dommen mot Microsoft noen effekt?”

  1. Hei Asle, da jeg så denne nyheten på TV, forstod jeg ikke helt hva det dreide seg om. Denne artikkelen har klargjort hvor det strides og så har it-nytt i tillegg latt ulike parter/kilder få komme til ordet. Veldig bra!

  2. Flott artikkel. Jeg forstår godt du svettet deg gjennom helgejobbing for å få denne publisert!

Comments are closed.