Håper på regler mot salg av dataskrot

Dataskrot Fattige land oversvømmes av brukte PC-er og annet datautstyr, som ikke lenger er moderne nok til å brukes i Vesten. Mye er direkte ubrukelig, og u-landene blir dermed sittende med ansvaret for store mengder miljøskadelig avfall.

Nairobi (NTB-AFP): FN ønsker seg derfor nye internasjonale regler som vil hindre eksport av ubegrensede mengder datasøppel til fattige deler av verden.

Mandag møtes eksperter fra 120 forskjellige land for å diskutere farlig avfall under en konferanse i Kenya, og salget av brukte PC-er er et av temaene som vil stå på dagsordenen.

Tungmetaller

Utrangert datautstyr inneholder i mange tilfeller tungmetaller og andre giftige kjemikalier.

Kenyas miljøvernminister Kivutha Kibwana sier det er Afrika som tar imot brorparten av det såkalte elektroniske avfallet. Men forurensningen det fører med seg, kan bli et problem for hele verden.

– Noen av disse datamaskinene er allerede gått ut av bruk når de kommer hit. Dette er faktisk et stort problem, og noe av dette avfallet er svært vanskelig å håndtere, sier Kibwana.

– Oppgradert

Hvert år produseres det mellom 20 og 50 millioner tonn såkalt elektronisk avfall i verden, ifølge FN. Siden enkelte typer datamaskiner, mobiltelefoner og andre duppetitter regnes som utdaterte kun noen måneder etter at de forlater samlebåndet og legges ut for salg, er dette en av avfallstypene som øker raskest i omfang.

Mesteparten blir sendt med skip til fattige deler av verden, ofte med en merkelapp som sier at utstyret har fått en overhaling eller er oppgradert.

Likevel er det mye som ikke lenger kan brukes, heller ikke i afrikanske land. Riktignok finnes det ikke sikre tall på hvor mye som må kastes umiddelbart etter at det når Afrika, men eksperter mener det dreier seg om mellom 25 og 75 prosent.

PC-ene som så sjenerøst ble sendt til fattige land, ender dermed opp på skraphaugen, hvor de slipper ut bly, kadmium, kvikksølv og andre giftige stoffer som forurenser miljøet. (Foto: Geir Are Jensen.)