Håper på bedre produkter etter Microsoft-dom

Gisle om MS og EU EU-kommisjonen seiret på alle de viktige punktene i den langvarige rettsstriden med Microsoft da EUs domstol kunngjorde sin dom i saken i Luxembourg mandag. Kommisjonens seier over Microsoft kan bety flere og bedre produkter for millioner av Windows-brukere, håper IT-ekspert Hannemyr.

Brussel (NTB): Domstolens førsteinstans slo fast over 248 sider at Microsoft urettmessig har brukt sin nærmest enerådende stilling innen operativsystemer til å presse inn andre av sine produkter, som serverprogramvare og Windows Media Player.

Følgen har vært at andre produsenter ikke har sluppet til.

– Riktig retning

Gisle Hannemyr

Universitetslektor Gisle Hannemyr.

– På kort sikt vil ikke dette få så mange konsekvenser. Microsoft har fortsatt en ankemulighet og råd til å betale skarpskodde advokater som kan holde saken gående. Men det er ett skritt i riktig retning, sier IT-ekspert og universitetslektor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han håper nå EU jobber hardt for å få dommen rettskraftig og at Unionen følger den opp nøye.
– Det foreligger allerede en lignende dom i USA, som ikke er blitt fulgt opp av amerikanske myndigheter. Men EU har trolig andre incentiver enn USA i saken, siden Unionen ønsker at europeisk IT-industri skal få bedre kår, sier Hannemyr.

Dommen innebærer blant annet at Microsoft må gjøre det lettere for andre produsenter å integrere sine løsninger i Windows.

– Jeg håper nå at andre, mindre selskaper blir mer synlige i markedet, at vi får flere produkter og mer konkurranse. Det vil gi økt innovasjon og bedre produkter, sier Hannemyr.

Avgjørelsen er en viktig seier for EU og kan få følger i andre saker Kommisjonen har på trappene mot andre dataselskaper som Intel og Qualcomm.

– Bittersøtt

Fakta

  • EU-kommisjonen ila Microsoft en rekordbot på 497 millioner euro, rundt 3,9 milliarder kroner, i 2004 for å ha utnyttet sin dominerende stilling i programvaremarkedet til å skvise ut andre produsenter.
  • Kommisjonen krevde blant annet at Microsoft skulle tilby sitt operativsystem Windows uten å legge ved sitt program Windows Media Player.
  • I fjor ila Kommisjonen Microsoft ytterligere 280 millioner euro i bot, om lag 2,2 milliarder norske kroner, fordi den mener selskapet i for liten grad har rettet seg etter kravene.
  • Microsoft som har betalt den første boten, hevder selskapet har innfridd kravene. Samtidig har det innklaget vedtaket fra 2004 inn for EF-domstolen.
  • Mandag ga EF-domstolens førsteinstans Kommisjonen medhold på alle de viktige punktene.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso mener dommen bekrefter objektiviteten og troverdigheten til EUs konkurranseregler.

– Disse reglene beskytter europeiske forbrukerinteresser og sikrer rettferdig konkurranse mellom bedrifter i det indre markedet, sier Barroso.

EUs kommissær for konkurransesaker, Neelie Kroes, kaller på sin side seieren for bittersøt.

– Den er bittersøt fordi domstolen har bekreftet Kommisjonens syn – at forbrukerne lider i Microsofts hender, sier Kroes.

Hun lover derfor, slik Hannemyr etterspør, å følge opp dommen nøye.

– Dommen bekrefter mer enn noen gang at Microsoft må rette seg etter de kravene vi stiller. Jeg vil ikke tolerere fortsatt ikke-etterfølgelse, sier Kroes.

EU-kommisjonen fastslo allerede i 2004 at Microsoft brukte sin dominerende stilling til å skade mindre konkurrenter og til å dempe prispresset i bransjen.

Microsoft ble den gang ilagt en rekordbot på 497 millioner euro, som ble ytterligere påplusset med 280 millioner euro i fjor, da Kommisjonen syntes programvaregiganten brukte for lang tid på å følge opp saken.

Ankemulighet

Microsoft fikk bare medhold i små deler av anken i Luxembourg, som at Kommisjonen ikke hadde grunnlag for å opprette en ekstern granskning av hvordan Microsoft fulgte opp ett av kravene fra Kommisjonen.

Selskapet har nå litt over to måneder på seg til eventuelt å anke mandagens domsavsigelse til den øverste instansen i EUs domstol.

Foreløpig er det uvisst hva programvaregiganten vil gjøre.

– Jeg vil ikke snakke om hva som vil skje. Vi trenger å lese dommen før vi tar noen avgjørelser, sier Microsofts toppjurist Brad Smith.

Han lovet samtidig at Microsoft vil samarbeide med EU-kommisjonen.

– Vi håper dommen kan gi oss klarhet som vil hjelpe oss å implementere de gjenstående delene av avgjørelsen. Hvis vi trenger å gjøre mer for å følge opp dommen, så vil vi gjøre det, sa Smith.

For mer informasjon se EU-kommisjonens pressemelding og oversiktside, samt EF-domstolens pressemelding (pdf).

4 thoughts on “Håper på bedre produkter etter Microsoft-dom”

  1. Stemmer det virkelig at dommen krever at Microsoft skal gi fra seg kildekode? Slik jeg har forstått saken vil EU-kommisjonen at Microsoft skal åpne opp API-ene sine (f.eks. til Windows Live/MSN Messenger) slik at andre leverandører kan få laget løsninger på lik linje og med like muligheter som Microsoft.

  2. Jeg jobber i skrivende stund med en artikkel som kommer til å besvare ditt spørsmål, Asbjørn. Jeg håper den blir klar til publisering i morgen ettermiddag/kveld (fredag), men i verste fall blir den forsinket til lørdag formiddag.

  3. Du har rett i dette, Asbjørn. Dommen krever ikke at Microsoft må gi fra seg kildekode, og utsagnet om dette i NTB-artikkelen ovenfor er direkte feil. Dette beklager jeg på vegne av NTB. Jeg har nå fjernet den uriktige informasjonen fra artikkelen.

Comments are closed.