Forvirring rundt den nye Vista-nedlastingen

Vista RC1 En ny betautgave av Windows Vista er klar for nedlasting, men hvis du ikke skaffet deg en produktnøkkel til beta 2-utgaven fra juni, så ikke last ned Windows Vista RC1 enda, for du blir ikke i stand til å installere den uten den gamle produktnøkkelen.

Etter hvert vil selvfølgelig Customer Preview-programmet åpne for registrering av nye produktnøkler, men frem til det så er det altså bortkastet å laste ned den nye Vista-utgaven. Grunnen til at jeg vektlegger dette er fordi det ser ut til at flere nettsteder som skriver om saken ikke har oppfattet det, for eksempel blir man henledet til å tro at man kan laste ned og installere den nye utgaven i dagens artikkel hos Digi.no. For ordens skyld siterer jeg dem:

Siste store Vista-test er nå tilgjengelig for «alle»: «Man blir likevel ikke spurt om man er registrert hvis man går inn på denne siden. Herfra kan man laste ned både 32- og 64-bits utgavene.» (Se bilde av artikkelen.)

I gårsdagens artikkel i Vistas blogg blir forvirringen oppklart::

Clarification on Availability of the Windows Vista RC1 Customer Preview Program: «… if you choose to download RC1 now and weren’t part of the Beta 2 CPP in June, you must wait until the CPP is opened to the public before you’ll be able acquire a PID that will enable you to install RC1.»

Har du en produktnøkkel fra juni kan du laste ned Vista Release Candidate 1 her.

Se også: Steve Rowe’s Blog: What does «RC1» really mean?

2 thoughts on “Forvirring rundt den nye Vista-nedlastingen”

  1. Til informasjon: Digi.no har nå endret artikkelen, de har blant annet lagt til følgende setning:
    «Man avhenger likevel av en produktnøkkel, og denne får man først når man er blitt registrert i kundeprogrammet.»

Comments are closed.