Flere foretrekker Internett fremfor TV

Internett eller TV? En ny spørreundersøkelse fra IBM blant brukere av digitale medier, viser at stadig flere foretrekker å bruke fritiden på Internett fremfor å se på TV (med video).

Undersøkelsen ble utført blant 2423 personer fra USA, Storbritannia, Tyskland, Australia og Japan i alderen 18 år og oppover. Den ble i hovedsak utført online, men i etterkant ble noen tilfeldige ungdommer stoppet på gatene i New York. De ble spurt om de foretrakk å bruke fritiden på Internett eller TV. Ved å bruke videoboksen integrert nedenfor, kan du selv spille av og se klippene med deres svar.

Resultatene er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men bekrefter nok heller en trend som lenge har vært tydelig.

– Internett eller TV?

19 prosent av de spurte fastslo at de daglig brukte seks timer eller mer av fritiden på Internett, mens det til TV-titting kun var ni prosent som brukte tilsvarende tid.

Forskjellene var dog ikke like store blant dem som brukte mindre tid på Internett og TV, og her var faktisk TV-seerne i flertall – 66 prosent svarte at de daglig brukte én til fire timer foran TV-en hver dag, mens 60 prosent svarte at de brukte tilsvarende tid på Internett.

Rapporten konkluderer allikevel med at brukerne i stadig større grad vender seg mot Internett og steder som YouTube, MySpace og Facebook, og mot spill eller mobil underholdning kontra tradisjonell kringkasting via fjernsyn.

– Konsumenter demonstrerer sitt ønske om både fast og trådløs tilgang til innhold, fastslår Bill Battino fra IBM i rapporten. «81 prosent av konsumentene intervjuet globalt indikerte at de har sett eller ønsker å se video på PC-en, mens et gjennomsnitt på 42 prosent indikerte at de har sett eller ønsker å se video på mobilen.»

Undersøkelsen viser også hvordan forbrukere i økende grad bidrar på videonettsteder som YouTube og sosiale nettverk som Facebook og tilsvarende. Et gjennomsnitt på 58 prosent oppga annerkjennelse og «fellesskapet» som motivasjon for dette, ikke økonomisk gevinst.

Undersøkelsen fra IBM er én del av en større rapport under utarbeidelse, kalt «The end of advertising as we know it» og dekker mye bredere enn omtalt ovenfor – spesielt interesserte kan laste ned rapportene fra IBM.

Kilde: Pressemelding fra IBM.