Fagforbund vil ha e-postsak for retten

Lederne og Redningsselskapet Fagforbundet Lederne har påklaget statsadvokatens beslutning om å henlegge saken mot Redningsselskapet for snoking i de ansattes e-post, de mener beslutningen beror på et mangelfullt grunnlag og en feilaktig forståelse av straffebestemmelsene.

Oslo (NTB): Fagforbundet Lederne har påklaget statsadvokatens beslutning om å henlegge saken mot Redningsselskapet og tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås.

Lederne organiserer et betydelig antall ansatte i Redningsselskapet som ble møtt med stillingsmessige sanksjoner etter generalsekretærens omfattende gjennomgang av e-postmateriale, heter det i en pressemelding.

Fagforbundet mener det ikke er slik at arbeidsgiver kan søke generelt i ansattes e-post for derved å etablere et grunnlag for å fjerne kritiske medarbeidere.

I en pressemelding fra forbundet blir det hevdet at fire av medlemmene i Lederne i mai 2005 ble møtt med krav om umiddelbar stillingsfratredelse etter at generalsekretæren hadde gått gjennom e-posten.

Lederne mener statsadvokatens beslutning om å henlegge Datatilsynets anmeldelse av Redningsselskapet beror på mangelfullt faktisk grunnlag og på en feilaktig forståelse av straffebestemmelsens rekkevidde, heter det i pressemeldingen.

Se også Datatilsynet klager på vedtak om e-postsnoking og Krever regler mot snoking i ansattes e-post.

2 thoughts on “Fagforbund vil ha e-postsak for retten”

  1. Datatilsynet krever ny runde i e-postsaken

    Datatilsynet finner det uforståelig at statsadvokaten kunne henlegge deres politianmeldelse mot Redningsselskapet og tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås for snoking i de ansattes e-post, og klager nå henleggelsen inn for Riksadvokaten.

Comments are closed.