Digitalradio årets julegave?

DAB-radio i julegave Ingenting ville glede kulturminister Trond Giske (Ap) mer enn om DAB-radio ble årets julegave – og i dag onsdag 21. november forlenget han digital konsesjon for P4, Kanal 24 og Radio 2 Digital til år 2020.

Oslo (NTB-Tone Hertzberg): DAB-nettet (digital standard for bakkesendt radio) dekker i dag 70 prosent av befolkningen, og det vil øke til 80 prosent neste år.

– Hensikten med å forlenge konsesjoner er å sikre stabile rammevilkår slik at de kommersielle radiokanalene skal kunne investere i utbygging av det digitale nettet, sier kulturminister Trond Giske (Ap).

Han mener beslutningen innebærer et løft for norsk radio, med gode muligheter for større mangfold og bedre kvalitet.

Giske forlenger konsesjonene uten ny utlysning, og begrunner det med at det vil bli frigjort så mye frekvensressurser fram mot 2014 at det også er plass til eventuelle nye aktører.

Allmennkringkaster

På et tidspunkt vil dagens analoge frekvenser, FM-nettet, bli slått av for å frigjøre digitale frekvenser. Det innebærer at alle må ha digital radio.

– Det er ikke tatt noen beslutning om når dette skal skje. Lyttere og forbrukere må selv bestemme hvor raskt overgangen til digitalradio skal skje, og det avgjøres av hvor attraktivt det digitale tilbudet blir, sier Giske.

Han sier at FM-nettet tidligst vil bli slått av i 2014.

Gledens dag

NRK-sjef John G. Bernander takker Trond Giske for avgjørelsen og sier det er en gledens dag for NRK.

– For det samlede radiotilbudet er det avgjørende med en dekning opp til 80 prosent. Det hadde vi ikke fått til hvis ikke de kommersielle kanalene hadde fått forlenget sin konsesjon, sier han.
NRK flytter over i det regionale nettet. Det vil blant annet sikre at alle får riktige lokalsendinger fra det området de bor i.

P4-sjef Kalle Lisberg sier all tvil om DAB-radio nå er feid vekk, og slutter seg til håpet om at DAB-radio blir årets julegave.

– Digitalradio gir fantastisk lyd, men det er alltid innholdet som er konge, sier han.

Forlengelse

P4 hadde digital konsesjon til 2014, men har bedt om forlengelse til 2020. Det etterkommes hvis P4 fortsetter å oppfylle kravet om være allmennkringkaster. Kanal 24 har søkt om digital konsesjon, og får det på samme vilkår som P4.

Av likebehandlingshensyn får også Radio 2 Digital tilbud om forlenget konsesjon fram til 2020. Radio 2 Digital er en kommersiell riksdekkende radio som utelukkende sender digitalt.

Fakta om DAB-radio

  • Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk: Digital lydkringkasting, er den europeiske standarden for digitalradio.
  • DAB skal erstatte dagens FM-sendinger.
  • Lyden omgjøres til en datastrøm. Fordelen er at det eliminerer støy som et problem, og mottakeren kan skille mellom signalene selv om de er svært svake. Senderne vil dessuten forsterke hverandre, slik at man trenger færre sendere, og flere frekvenser blir frigjort til bruk for flere kanaler.
  • Krever nye radioapparater (DAB-radio).
  • 80 prosent av befolkningen kan ta inn DAB i løpet av 2007.
  • Skal gi bedre lyd og enklere betjening av apparatene.
  • Plass til flere kanaler – nye sendemuligheter.
  • For tiden har alle NRK-kanaler, P4 og Radio 2 Digital DAB-sendinger.
  • Opplesing av bøker, godbiter fra NRKs arkiv og flere musikkanaler er spesialtilbud for DAB-brukere.
  • Kulturdepartementet vil gi P4, Kanal 24 og Radio 2 Digital forlenget digital konsesjon fram til 2020. Kanal 24 har søkt om digital konsesjon, og får det på samme vilkår som P4.

1 thought on “Digitalradio årets julegave?”

Comments are closed.