Datatilsynet sender e-postklage til Riksadvokaten

Datatilsynet og e-postsaken På bakgrunn av at statsadvokaten både har henlagt anmeldelsen av Vinmonopolet og Redningsselskapet for snoking i ansattes e-post, klager Datatilsynet begge henleggelsene inn for Riksadvokaten.

Oslo (NTB): Datatilsynet er oppgitt over at statsadvokaten ikke forstår problemet med at bedriftsledere kikker i ansattes e-post, og klager til Riksadvokaten.

I fjor anmeldte Datatilsynet både Vinmonopolet og Redningsselskapet for brudd på informasjonsplikten overfor de ansatte i to saker der ansattes e-post var blitt kontrollert. Begge sakene er imidlertid blitt henlagt i ettertid, noe Datatilsynet mener er feil. Derfor har tilsynet nå klaget begge henleggelsene inn for Riksadvokaten.

– Beslutningen om henleggelse påklages fordi den synes å være fattet på bakgrunn av feil forståelse av faktum og lovfortolkning, skriver tilsynets direktør Georg Apenes i klagen om Redningsselskapet.

Begge bedriftene ble i fjor gjenstand for undersøkelse av Datatilsynet, som avdekket brudd på lovgivningen. Sakene er nært beslektet, ifølge Apenes, som mener klagebehandlingen må gjelde henleggelsene av begge de anmeldte bedriftene.

I saken mot Redningsselskapet mener Datatilsynet at det er avdekket at leder Monica Kristensen Solås bevisst og forsettlig brøt det regelverket hun selv hadde innført med hensyn til innsyn i de ansattes e-post. Kristensen Solås anførte til sitt forsvar at hun hadde rådført seg med advokater før hun begikk de aktuelle handlingene, men dette mener Datatilsynet ikke er noe godt argument.

– Statsadvokaten kan umulig mene at det skal være straffriende å rådføre seg med en advokat før man begår ellers straffbare handlinger. Dette ville gjøre det svært enkelt for kriminelle å omgå loven, skriver Apenes i klagen.

For mer informasjon, se Datatilsynet: Henleggelse av e-postsak.