Datatilsynet krever ny runde i e-postsaken

Datatilsynet og Redningsselskapet Datatilsynet finner det uforståelig at statsadvokaten kunne henlegge deres politianmeldelse mot Redningsselskapet og tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås for snoking i de ansattes e-post, og klager nå henleggelsen inn for Riksadvokaten.

Oslo (NTB): Datatilsynet klager henleggelsen av e-postsaken i Redningsselskapet inn for Riksadvokaten.

Datatilsynet anklager statsadvokat Marit Bakkevig for å ha feiltolket teksten i personopplysningsloven, da hun i september henla tilsynets politianmeldelse av Redningsselskapet og tidligere generalsekretær Monica Kristensen Solås. Tilsynet finner det uforståelig at statsadvokaten kunne henlegge saken, skriver Aftenposten.

Bakkevig henla saken da hun mente at selskapets datainstruks redegjorde for Redningsselskapets eierskap til de ansattes e-poster, og at eventuelle feilvurderinger ledelsen gjorde da den ville gjennomsøke en stor mengde e-post, ikke er straffbare etter dagens lovverk.

Datatilsynet viser i sin klage til at e-poster som er flere år eldre enn datainstruksen, er gjennomgått. Etter det Aftenposten kjenner til, gjelder dette blant annet svært privat e-post mellom Anne Enger Lahnstein og tidligere assisterende generalsekretær Morten Almaas.

«Med andre ord er det søkt i e-postkasser til personer som ikke lenger var ansatt i Redningsselskapet da datainstruksen ble etablert, herunder tidligere generalsekretærers e-post», skriver Datatilsynet.

Mandag ble det kjent at fagforbundet Lederne har påklaget Bakkevigs beslutning om å henlegge saken. Lederne organiserer et stort antall ansatte i Redningsselskapet, og mener det ikke er slik at arbeidsgiver kan søke generelt i de ansattes e-post for dermed å etablere et grunnlag for å fjerne kritiske medarbeidere.